Dùng tùy chọn để xác định các tùy chọn thoại, cuộc họp, liên hệ và các thiết đặt tổng thể khác cho Microsoft Lync 2010 trên iPad.

Bạn muốn làm gì?

Thoại và cuộc họp

Số Điện thoại

Số Di động của Tôi được chỉ định sẽ được Microsoft Lync Server 2010 sử dụng để thiết lập cuộc gọi đi làm việc. Khi bạn thực hiện cuộc gọi công việc, cuộc gọi được định tuyến đến Lync Server 2010, cuộc gọi này sẽ gọi lại cho bạn theo số điện thoại di động của bạn. Sau khi bạn trả lời cuộc gọi, Lync Server thực hiện cuộc gọi đến người nhận cuộc gọi.

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Lync trên máy tính của iPad, bạn sẽ được hướng dẫn để cấu hình Số Di động của Tôi. Để cập nhật số di động của bạn, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ Thông tin của Tôi rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Thoại và Cuộc họp, gõ nhẹ Điện thoại Số, rồi nhập số điện thoại di động của bạn.

Cuộc họp của Tôi

Cuộc họp của Tôi cho phép bạn xem các mục lịch Microsoft Outlook của mình, bao gồm Cuộc họp Trực tuyến của Lync, trên thiết bị di động của bạn.

  1. Để bật tùy chọn Cuộc họp của Tôi , gõ nhẹ Thông tin của Tôi, rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Thoại và Cuộc họp, bên cạnh Cuộc họp của Tôi, gõ nhẹ con trượt để BẬT.

Chứng danh của Tôi

Theo mặc định, tùy chọn Chứng danh của Tôi được bật để cho phép Lync hiển thị tất cả các cuộc họp và thông tin thư thoại của bạn trên Lync đang chạy trên thiết bị di động của bạn.

Liên hệ

Liên hệ đã ghim

Để hiện Liên hệ đã ghim trong Lync trên thiết bị di động của bạn, hãy đặt tùy chọn Liên hệ đã ghim thành BẬT.

Ảnh

Để hiển thị ảnh của bạn và xem ảnh của các liên hệ khác trên thiết bị di động của bạn, hãy đặt tùy chọn Ảnh thành BẬT.

Khác

Ghi nhật ký

Nhật ký được người quản trị hệ thống dùng để thu thập, phân tích và lưu dữ liệu. Người quản trị hệ thống có thể yêu cầu bạn bật tùy chọn ghi nhật ký để khắc phục sự cố. Nếu không được yêu cầu, bạn không cần quan tâm tới tùy chọn này.

Nếu người quản trị hệ thống của bạn yêu cầu nhật ký, hãy làm như sau:

  • Để gửi nhật ký, từ màn hình Ghi nhật ký, gõ nhẹ Ghi nhật ký, đảm bảo bật Ghi nhật ký, sau đó gõ nhẹ Gửi Tệp Nhật .

Giới thiệu

Nhấn vào tùy chọn Giới thiệu để xem thông tin phiên bản và Trợ giúp trực tuyến.

Đầu trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×