Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng tùy chọn để xác định cuộc gọi, cuộc họp, tùy chọn liên hệ, khả năng truy nhập và các thiết lập chung khác như Trợ giúp. Tùy vào thiết lập của tổ chức bạn, một số tùy chọn này có thể bị tắt. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn muốn làm gì?

Cuộc gọi và cuộc họp

Số Điện thoại

Nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia và mã vùng. Khi Wi-Fi hoặc mạng lưới dữ liệu (nếu bạn có thẻ SIM cho iPad) không sẵn dùng để gia nhập cuộc họp, Lync sẽ gọi lại cho bạn qua số này để kết nối bạn với phần âm thanh của cuộc gọi Lync.

  1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng đầu tiên để đến màn hình Thông tin của Tôi. Từ màn hình Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Cuộc gọi và Cuộc họp, gõ nhẹ Số Điện thoại rồi nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia/vùng và mã khu vực.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nôi dung Cuộc họp, Thoại, VolP

Nếu iPad của bạn có kết nối dữ liệu di động, bạn có thể kiểm soát liệu bạn có muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video trong Lync cũng như chia sẻ nội dung cuộc họp chỉ dùng Wi-Fi hoặc dùng kết nối dữ liệu di động khi bạn không kết nối Wi-Fi hay không. Để biết thông tin về các thiết đặt thay thế và mặc định, hãy đến Điều chỉnh thiết đặt dữ liệu bạn dùng.

Chứng danh của Tôi

Theo mặc định, tùy chọn Chứng danh của Tôi được bật để hiện tất cả các cuộc họp và thông tin thư thoại của bạn trên Lync.

Thiết đặt Exchange cho phép bạn nhập thông tin xác thực nếu thông tin xác thực của Exchange khác biệt với thiết đặt Lync của bạn. Nếu các thông tin xác thực giống nhau, hãy giữ khóa chuyển Dùng Thông tin xác thực của Lync đặt thành BẬT. Bạn cần chứng danh của Exchange để hiển thị cuộc họp và thư thoại.

Thiết đặt HTTP Proxy là cần thiết nếu mạng của công ty bạn có proxy yêu cầu thiết lập chứng danh. Bạn cần nhập thông tin này để đăng nhập và dùng các ứng dụng trên Wi-Fi của công ty.

Liên hệ

Ảnh

  • Để hiện hoặc ẩn ảnh của liên hệ, hãy gõ nhẹ BẬT hoặc TẮT.

Trợ năng

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Thiết bị TTY phải được kết nối vào iPad để diễn giải âm thanh đã được sửa đổi. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Theo mặc định, chế độ TTY được tắt. Hãy gõ nhẹ vào BẬT để bật nó.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể chọn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP). Khi bạn tham gia, iPad của bạn sẽ tự động gửi thông tin cơ bản, ẩn danh về cách thức bạn dùng các chương trình và thiết bị, số lượng lỗi và loại lỗi mà bạn đã gặp cũng như tốc độ dịch vụ đến Microsoft. Thông tin này được kết hợp với dữ liệu CEIP khác nhằm giúp Microsoft giải quyết sự cố và cải tiến các sản phẩm và tính năng mà khách hàng dùng thường xuyên nhất. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hoặc thông tin liên hệ khác.

Theo mặc định, tham gia của bạn trong CEIP được tắt. Nếu bạn muốn tham gia, dưới Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng, hãy gõ nhẹ Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync và chuyển khóa chuyển thành Bật.

Khác

Ghi nhật ký

Nhật ký được người quản trị hệ thống dùng để thu thập, phân tích và lưu dữ liệu. Người quản trị hệ thống có thể yêu cầu bạn bật tùy chọn ghi nhật ký để khắc phục sự cố. Nếu không được yêu cầu, bạn không cần quan tâm tới tùy chọn này.

Để bật ghi nhật ký, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng đầu tiên để đến màn hình Thông tin của Tôi. Từ màn hình Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Khác, gõ nhẹ Ghi nhật ký rồi gõ nhẹ lên con trượt để BẬT.

Tải lên Lỗi Đăng nhập

Nếu nhận được thông báo lỗi đăng nhập, bạn có thể gửi nhật ký đăng nhập đến Microsoft bằng cách chọn một trong các tùy chọn này.

Luôn luôn: Luôn luôn tải lên nhật ký đăng nhập khi có lỗi.

Không bao giờ: Không bao giờ tải lên nhật ký đăng nhập.

Hỏi Tôi: Nhắc người dùng tải lên nhật ký mỗi khi có lỗi đăng nhập.

Gửi Tệp nhật ký

Để gửi nhật ký lỗi đến nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn, gõ nhẹ Gửi Tệp nhật ký và nhập địa chỉ email của nhóm hỗ trợ.

Trợ giúp

Gõ nhẹ Trợ giúp để xem các chủ đề và video trợ giúp.

Giới thiệu về

  1. Gõ nhẹ Thông tin của Tôi rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Khác, gõ nhẹ Giới thiệu để xem thông tin phiên bản, điều khoản sử dụng và điều khoản về quyền riêng tư.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×