Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chuyển tiếp Cuộc gọi cho phép bạn xác định cách bạn Lync xử lý cuộc gọi đến, khi bạn rời khỏi điện thoại cơ quan hoặc muốn người khác nhận cuộc gọi của bạn.

Lưu ý: 

 • Đối với cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp, quy tắc chuyển tiếp cuộc gọi được tắt trong 120 phút để người phản hồi có thể gọi lại cho bạn. Bạn có thể đặt lại tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào menu chuyển tiếp cuộc gọi ở góc dưới bên trái của cửa sổ Lync chính.

 • Khi bạn cấu hình Chuyển tiếp Cuộc gọi Lync, số mà bạn đặt để chuyển tiếp cuộc gọi của mình đến đó sẽ được hiển thị cho người gọi. Điều này áp dụng cho Lync chỉ Lync cuộc gọi.

Các tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi

Bạn có thể hướng dẫn Lync xử lý cuộc gọi đến theo những cách sau:

Tắt chuyển tiếp cuộc gọi

Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn các cuộc gọi chỉ đổ chuông vào số điện thoại cơ quan của bạn Lync.

Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi đến:

Nếu bạn muốn các cuộc gọi được chuyển ngay lập tức và không đổ chuông vào số điện thoại cơ quan của bạn, hãy chọn hộp kiểm này rồi chọn một trong các tùy chọn từ menu thả xuống:

 • Thư Thoại: gửi cuộc gọi của bạn trực tiếp tới thư thoại nếu đã thiết lập thư thoại.

 • Di động: gửi cuộc gọi của bạn đến điện thoại di động nếu số được ghi trên cửa sổLync- Tùy chọn > Thoại .

 • Nhà riêng: gửi cuộc gọi của bạn đến điện thoại nhà riêng nếu đã ghi số điện thoại trênLync- Cửa sổ > Điện thoại .

 • Số hoặc Liên hệ Mới: nhập một số mà người khác có thể liên hệ với bạn theo số này hoặc chọn một Lync hệ bạn muốn nhận cuộc gọi.

 • Đại diện của Tôi: nếu bạn đã thiết lập đại diện của mình, họ sẽ nhận cuộc gọi của bạn. Bạn cũng có thể thêm đại diện từ cửa sổ này nếu bạn chưa chọn đại diện hoặc bấm Sửa thành viên đại diện của tôi trên cửa sổ Chuyển tiếp Cuộc gọi để quản lý thành viên.

Đổ chuông Đồng thời:

Nếu bạn muốn các cuộc gọi đổ chuông vào số điện thoại cơ quan của bạn và một số khác, hãy chọn hộp kiểm này rồi chọn một trong các tùy chọn từ menu thả xuống:

 • Di động: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số di động của bạn nếu được ghi trênLync- Tùy chọn > Thoại .

 • Nhà riêng: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số nhà riêng của bạn nếu được ghi trên cửa sổLync- Tùy chọn > Thoại .

 • Số Mới: nhập một số điện thoại mà bạn muốn các cuộc gọi đổ chuông đến ngoài số cơ quan của bạn.

 • Đại diện của Tôi: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số điện thoại của người đại diện của bạn nếu bạn đã thiết lập họ. Bạn cũng có thể thêm đại diện từ cửa sổ này nếu bạn chưa chọn đại diện hoặc bấm Sửa thành viên đại diện của tôi trên cửa sổ Chuyển tiếp Cuộc gọi để quản lý thành viên.

 • Nhóm Cuộc gọi Nhóm của Tôi: nếu bạn đã thiết lập nhóm cuộc gọi nhóm, cuộc gọi của bạn sẽ đổ chuông vào số điện thoại của họ cũng như điện thoại cơ quan của bạn. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên của nhóm cuộc gọi nhóm ở phần dưới cùng của cửa sổ này nếu bạn chưa thiết lập họ hoặc bấm vào Sửa thành viên nhóm cuộc gọi nhóm của tôi trên cửa sổ Chuyển tiếp Cuộc gọi để quản lý thành viên.

Đầu Trang

Thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Để đặt thời gian chờ trước khi chuyển tiếp cuộc gọi, hãy làm như sau:

 1. Trong phần Thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi hiện tại của bạn, hãy bấm vào nối kết kế bên Cuộc gọi không được trả lời sẽ chuyển đến.

 2. Chọn số điện thoại mà bạn muốn cuộc gọi chuyển đến. Ví dụ: Thư Thoại hoặc Số hay Liên hệ Mới.

 3. Trong menu Đổ chuông trong bằng này giây trước khi chuyển hướng, hãy chọn thời gian trễ trước khi chuyển hướng cuộc gọi.

 4. Bấm OK để quay lạiLync – Tùy chọn.

 5. Bấm vào nối kết kế bên Các thiết đặt này sẽ áp dụng và chọn Mọi lúc hoặc chỉ Trong giờ làm việc đã thiết lập trong Outlook.

Đầu Trang

Sửa thành viên cuộc gọi nhóm

Nhóm cuộc gọi nhóm là một tập hợp những người có thể trả lời cuộc gọi công việc của bạn, với điều kiện là bộ phận hỗ trợ của bạn bật tính năng này. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên và chọn người thay mặt bạn nhận cuộc gọi.

Hãy bấm Sửa thành viên nhóm cuộc gọi nhóm của tôi rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thêm thành viên, hãy bấm Thêm, rồi bấm đúp vào liên hệ bạn muốn thêm.

 • Để xóa một thành viên, hãy chọn liên hệ rồi bấm Loại bỏ.

 • Để quy định thời gian trễ trước khi điện thoại của nhóm đổ chuông, hãy chọn thời gian trong Đổ chuông vào số điện thoại của nhóm sau khi đã đổ chuông trong bằng này giây.

  Lưu ý:  Việc thiết đặt nhóm cuộc gọi nhóm không tự động chuyển tiếp các cuộc gọi của bạn tới họ. Hãy bảo đảm chọn một tùy chọn trong phần Đổ chuông đồng thời hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi đến, trong phần chuyển tiếp cuộc gọi.

Đầu Trang

Sửa đại diện

Bạn có thể thêm đại diện và chọn liệu có muốn họ thay mặt bạn nhận cuộc gọi hay không. Lync tự động tạo nhóm Đại diện trong danh sách Liên hệ của bạn khi bạn thêm đại diện.

Để thêm, loại bỏ hoặc quản lý đại diện của bạn:

 1. Hãy bấm Sửa thành viên đại điện của tôi.

 2. Bấm Thêm, rồi bấm đúp vào liên hệ bạn muốn sửa.

 3. Để cho phép đại diện nhận cuộc gọi của bạn, hãy đánh dấu vào hộp kế bên Nhận Cuộc gọi.

 4. Để quy định độ trễ trước khi điện thoại của đại diện của bạn đổ chuông, hãy chọn thời gian trong menu Đổ chuông vào số điện thoại của người đại diện của bạn sau khi đã đổ chuông trong bằng này giây .

 5. Để xóa bỏ đại diện, hãy chọn tên người đó rồi bấm Loại bỏ.

  Lưu ý:  Việc thiết đặt đại diện không tự động chuyển tiếp các cuộc gọi của bạn tới họ. Hãy bảo đảm chọn một tùy chọn trong phần Đổ chuông đồng thời hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi đến, trong phần chuyển tiếp cuộc gọi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×