Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Đặt tùy chọn ghi âm trong Skype for Business

Một trong những điều thực sự hữu ích trong Skype for Business là bạn có thể ghi lại các cuộc họp. Những người có thể đã bỏ lỡ cuộc họp có thể xem bản ghi sau đó và cập nhật thông tin. Hoặc người dự có thể xem lại bản ghi nếu, ví dụ như, họ không thể nhớ lại một mục hành động của mình. Bạn có thể chỉ định vị trí để lưu tệp này. Sau khi bạn đã đặt vị trí, các bản ghi trong tương lai sẽ được lưu vào cùng một nơi đó.

Lưu các cuộc họp được ghi lại của bạn

  1. Bên dưới Công cụ>Tùy chọn, hãy chọn Bản ghi, rồi bấm Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn lưu tệp cuộc họp đã ghi.

  2. Bạn cũng có thể chọn độ phân giải ảnh (480p, 720P HD hoặc 1080P HD Đầy đủ (cao nhất)--lưu ý rằng độ phân giải càng cao thì kích thước tệp bản ghi cuộc họp sẽ càng lớn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×