Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng các tùy chọn Lưu Tệp để chỉ định nơi bạn muốn lưu tệp mà bạn nhận được trong các cuộc hội thoại và bản ghi mà bạn thực hiện cho cuộc họp.

Bạn muốn làm gì?

Mở tùy chọn Lưu Tệp

Để xem các tùy chọn Lưu Tệp, hãy làm như sau:

  1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, Microsoft Lync, Microsoft Lync 2010.

  2. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm nút Tùy chọn, rồi bấm Lưu Tệp.

Đầu Trang

Lưu tệp đã chuyển

Bạn có thể lưu các tệp mà người khác gửi cho bạn trong Lync 2010 để xem lại, làm việc hoặc chia sẻ sau này.

  • Mở tùy chọn Lưu Tệp, sau đó bên dưới Truyền tệp, bấm Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn giữ tệp nhận được ở trong đó.

Đầu Trang

Lưu cuộc họp đã ghi âm

Bạn có thể ghi âm một cuộc họp trực tuyến và lưu để phát lại sau này hoặc gửi cho một ai đó.

  • Mở các tùy chọn Lưu tệp, sau đó, bên dưới Bản ghi Lync, hãy bấm Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn lưu các tệp đã ghi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×