Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong cửa sổ tùy chọn trò chuyện liên tục, bạn biết Skype for Business cách bạn muốn được thông báo về tin nhắn mới trong phòng trò chuyện bạn theo dõi.

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện mới

Đánh dấu (các) hộp kiểm trên cửa sổ tùy chọn Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục để lựa chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Hiện tin nhắn trong cửa sổ mới (Mở ngay cửa sổ phòng trò chuyện nơi tin nhắn được đăng.)

  • Hiển thị một cảnh báo cho tôi (Hiện một cảnh báo nhấp nháy trong thanh tác vụ).

  • Phát âm thanh này (Phát âm thanh đặc biệt. Chọn âm thanh từ menu thả xuống, hoặc duyệt đến tệp âm thanh bạn muốn dùng cho mục đích này.)

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện được ưu tiên cao

Bạn có thể chọn thêm các tùy chọn thông báo khác cho các tin nhắn được đánh dấu mức độ ưu tiên cao để giúp bạn phân biệt chúng với các tin nhắn khác. Chỉ cần chọn các hộp kiểm khác nhau để tạo cảnh báo nổi bật cho các tin nhắn này.

Trò chuyện liên tục trong Skype for Business là gì?

Tạo và quản lý cuộc Skype for Business phòng trò chuyện

Nguồn cấp sử dụng chủ đề để giám sát Skype for Business hoạt động trong phòng trò chuyện

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×