Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng tùy chọn Trạng thái để xác định cách các liên hệ của bạn xem trạng thái của bạn Microsoft phần mềm giao tiếp Lync 2010.

Bạn muốn làm gì?

Mở tùy chọn Trạng thái

Từ cửa sổ chính của Lync, bạn có thể mở các tùy chọn Trạng thái bằng một trong hai cách:

  • Bấm nút Tùy chọn, rồi bấm Trạng thái.

  • Bên cạnh nút Tùy chọn , bấm vào mũi tên Hiển thị Menu , bấm Công cụ, bấm Tùy chọn, rồi bấm Trạng thái.

Đầu trang

Đặt tùy chọn cho thay đổi trạng thái Không hoạt động và Đi vắng

Khi bạn không hoạt động trên máy tính, Lync 2010 sẽ tự động thay đổi trạng thái của bạn. Nếu bạn không thực hiện hành động chuột hoặc bàn phím trên máy tính trong một khoảng thời gian xác định, Lync sẽ hiển thị chỉ báo trạng thái màu vàng và từ "Không hoạt động". Sau khi trạng thái của bạn đã ở trạng thái "Không hoạt động" trong một khoảng thời gian, Lync tiếp tục hiển thị chỉ báo trạng thái màu vàng và hiển thị từ "Đi vắng". Năm phút là khoảng thời gian mặc định cho các tùy chọn này, nhưng bạn có thể chỉ định thời gian dài hơn.

  1. Mở Tùy chọn trạng thái và bên cạnh Hiển thị tôi ở trạng thái Không hoạt động khi máy tính của tôi không làm việc trong khoảng thời gian này, hãy bấm vào các mũi tên lên hoặc xuống để chọn khoảng thời gian mà Lync cần chờ trước khi đổi trạng thái của bạn sang Không hoạt động. Khoảng thời gian tối đa mà bạn có thể nhập vào là 360 phút.

  2. Bên cạnh Hiện tôi là Đi vắng khi trạng thái của tôi đã ở trạng thái Không hoạt động trong khoảng thời gian này, hãy bấm vào các mũi tên lên hoặc xuống để xác định khoảng thời gian Lync phải chờ trước khi thay đổi trạng thái của bạn thành Đi vắng. Khoảng thời gian tối đa mà bạn có thể nhập vào là 360 phút.

Đầu trang

Xác định ai có thể nhìn thấy trạng thái hiện diện của tôi

Theo mặc định, mọi người trừ các Liên hệ bị Chặn có thể nhìn thấy trạng thái hiện diện của bạn. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách mở tùy chọn Trạng thái và chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy sự hiện diện của tôi bất kể các cài đặt của hệ thống (ghi đè thiết đặt mặc định)

  • Tôi muốn người quản trị hệ thống quyết định–hiện tại mọi người đều có thể nhìn thấy sự hiện diện của tôi nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai

Tổ chức của bạn có thể đã kích hoạt Chế độ Quyền riêng tư trong Lync. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn sau đây thay cho các tùy chọn trên. Bạn có thể sử dụng những tùy chọn này để chọn xem có giới hạn khả năng hiển thị thông tin hiện diện của bạn chỉ cho những người mà bạn đã thêm vào danh sách Liên hệ hay không:

  • Tôi muốn mọi người có thể thấy sự hiện diện của tôi

  • Tôi chỉ muốn những người trong danh sách Liên hệ của tôi nhìn thấy sự hiện diện của tôi

Lưu ý:  Các trạng thái hiện hiện trong Lync được cài sẵn và không thể tùy chỉnh hoặc thêm vào. Nếu bạn muốn để cho các liên hệ biết được bạn đang ở đâu và đang làm gì, bạn có thể viết thêm dòng ghi chú riêng ở đầu cửa sổ chính của Lync.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×