You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Theo mặc định, phần Microsoft Lync Online giao tiếp sẽ theo dõi vị trí hiện tại của bạn khi bạn đăng nhập từ các vị trí khác nhau. Tên vị trí bạn chỉ định tương ứng với kết nối mạng hiện tại của bạn. Ví dụ, bạn có thể đang dùng Lync Online trên máy tính xách tay hoặc điện thoại di động trong khi đi du lịch hoặc từ một phòng hội thảo trong tòa nhà khác, hoặc bạn có thể đăng xuất khỏi Lync tại nơi làm việc và sau đó đăng nhập từ máy tính ở nhà của bạn.

Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn thiết lập thông tin hiện diện của bạn, các liên hệ của bạn có thể xem vị trí của bạn như là một phần của thông tin hiện diện của bạn, điều này giúp bạn dễ dàng biết được bạn đang có mặt như thế nào hoặc loại liên lạc nào có thể tốt nhất vào thời điểm đó. Sau khi bạn đặt một tên địa điểm cụ thể, Lync sẽ ghi nhớ nó, để lần sau khi nó phát hiện ra rằng bạn đang dùng kết nối mạng đó, tên địa điểm hiển thị cùng với các thay đổi hiện diện của bạn để phản ánh nó.

Nếu bạn đang ở một vị trí mới và chỉ định tên mà bạn đã sử dụng trước đây ở nơi khác, tên đó sẽ được liên kết với kết nối mạng và vị trí hiện tại (mới).

Bạn muốn làm gì?

Đặt vị trí của bạn để chia sẻ

Đặt vị trí của bạn bằng cách làm như sau.

  • Mở Lync và trong cửa sổ chính của Lync, bên cạnh ảnh của bạn, hãy bấm menu địa điểm, rồi chọn tùy chọn thích hợp.

Đầu trang

Ẩn vị trí của bạn khỏi danh bạ

Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình Lync để địa điểm của bạn được chia sẻ với các liên hệ, bạn vẫn có tùy chọn để ẩn nó.

Việc ẩn vị trí của bạn khỏi danh bạ không ẩn vị trí khỏi dịch vụ khẩn cấp.

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm vào menu địa điểm.

  2. Bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Vị trí của Tôi cho Người khác. Một vòng tròn đỏ với đường chéo được hiển thị.

Đầu trang

Chia sẻ thông tin vị trí với các chương trình khác

Chia sẻ thông tin về vị trí với các chương trình khác đang chạy trên cùng một máy tính bằng cách làm như sau.

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm nút Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn, hãy bấm Cá nhân.

  3. Bên dưới Vị trí, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chia sẻ thông tin vị trí của tôi với các chương trình khác mà tôi sử dụng.

  4. Bấm OK.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×