Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn hiển thị số dưới dạng giá trị tiền tệ, bạn phải định dạng các số đó dưới dạng tiền tệ. Để thực hiện điều này, bạn phải áp dụng định dạng số dưới dạng Tiền tệ hoặc Kế toán cho các ô bạn muốn định dạng. Các tùy chọn định dạng số sẵn có trên tab Trang đầu, trong nhóm Số.

Ảnh Ribbon Excel

Trong bài viết này

Định dạng số dưới dạng tiền tệ

Bạn có thể hiển thị một số với biểu tượng tiền tệ mặc định bằng cách chọn ô hoặc phạm vi ô, rồi bấm Định dạng Số Kế toán Nút Định dạng số kế toántrong nhóm Số trên tab Trang đầu. Nếu bạn muốn áp dụng định dạng Tiền tệ, hãy chọn các ô, rồi nhấn Ctrl+Shift+$.

Nếu bạn muốn điều khiển nhiều hơn nữa đối với định dạng hoặc bạn muốn thay đổi các khía cạnh khác của định dạng cho vùng chọn của bạn, bạn có thể làm theo các bước này.

Hãy chọn các ô bạn muốn định dạng

Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

Nút công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Số

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+1 để mở hộp thoại Định dạng Ô.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, trong danh sách Thể loại, hãy bấm Tiền tệ hoặc Kế toán.

Hộp thoại Định dạng Ô

Trong hộp Ký hiệu, hãy bấm ký hiệu tiền tệ bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hiển thị một giá trị tiền tệ mà không có ký hiệu tiền tệ, bạn có thể bấm Không có.

Trong hộp Số chữ số thập phân, hãy nhập số chữ số thập phân bạn muốn. Ví dụ, để hiển thị $138.691 thay vì $138.690,63 trong ô, hãy nhập 0 trong hộp Vị trí thập phân.

Khi bạn thực hiện thay đổi, hãy xem số trong hộp Mẫu. Hộp đó sẽ cho bạn thấy làm thế nào mà thao tác thay đổi vị trí thập phân làm ảnh hưởng đến việc hiển thị con số.

Trong hộp Số âm, hãy chọn kiểu hiển thị mà bạn muốn sử dụng cho số âm. Nếu bạn không muốn dùng tùy chọn hiển thị số âm hiện tại, bạn có thể tạo định dạng số của riêng mình. Để biết thêm thông tin về cách tạo định dạng tùy chỉnh, xem Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh.

Lưu ý: Hộp Số âm không sẵn dùng cho định dạng số Kế toán. Điều này là vì kế toán chuẩn mực hiện các số âm trong dấu ngoặc.

Để đóng hộp thoại Định dạng Ô, hãy bấm OK.

Nếu Excel hiển thị ##### trong một ô sau khi bạn áp dụng định dạng tiền tệ cho dữ liệu của bạn, ô này có thể không đủ rộng để hiển thị dữ liệu đó. Để tăng độ rộng của cột, hãy bấm đúp chuột vào ranh giới bên phải của cột có chứa ô bị lỗi ##### . Thao tác này sẽ điều chỉnh cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường ranh giới bên phải cho đến khi cột có kích cỡ bạn mong muốn.

Ranh giới cột đang bị kéo

Đầu Trang

Loại bỏ định dạng tiền tệ

Nếu bạn muốn loại bỏ định dạng tiền tệ, bạn có thể làm theo các bước này để đặt lại định dạng số.

 1. Chọn các ô có định dạng tiền tệ.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Chung.

  Các ô được định dạng với định dạng Chung không có bất kỳ định dạng số cụ thể nào.

Đầu Trang

Sự khác nhau giữa định dạng Tiền tệ và Kế toán là gì?

Cả định dạng Tiền tệ và Kế toán đều được dùng để hiển thị các giá trị tiền tệ. Sự khác nhau giữa hai định dạng sẽ được giải thích trong bảng sau.

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Tiền tệ

Khi bạn áp dụng định dạng Tiền tệ cho một số, ký hiệu tiền tệ sẽ xuất hiện ngay cạnh số đầu tiên trong ô. Bạn có thể xác định số chữ số thập phân bạn muốn dùng, bạn có muốn dùng dấu tách hàng nghìn không và cách bạn muốn hiển thị số âm.

Mẹo: Để áp dụng nhanh định dạng Tiền tệ, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn định dạng, rồi nhấn Ctrl+Shift+$.

Định dạng số tiền tệ được áp dụng cho các ô

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Kế toán

Giống như định dạng Tiền tệ, định dạng Kế toán được dùng cho các giá trị tiền tệ. Nhưng định dạng này luôn căn thẳng ký hiệu tiền tệ và dấu thập phân của các số trong một cột. Bên cạnh đó, định dạng Kế toán sẽ hiển thị giá trị không thành những gạch ngang và số âm ở trong ngoặc đơn. Giống với định dạng Tiền tệ, bạn có thể xác định số chữ số thập phân mong muốn và việc có dùng dấu tách hàng nghìn không. Bạn không thể thay đổi cách hiển thị số âm mặc định trừ khi bạn tạo định dạng số tùy chỉnh.

Mẹo: Để áp dụng nhanh định dạng Kế toán, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn định dạng. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Định dạng Số Kế toán Nút Định dạng số kế toán. Nếu bạn muốn hiện ký hiệu tiền tệ khác với mặc định, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút Định dạng Số Kế toán Nút Định dạng số kế toánrồi chọn biểu tượng tiền tệ khác.

Định dạng số kế toán được áp dụng cho các ô

Đầu Trang

Tạo một mẫu sổ làm việc có thiết đặt định dạng tiền tệ nhất định

Nếu bạn thường dùng định dạng tiền tệ trong các sổ làm việc của mình, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tạo một sổ làm việc bao gồm các thiết đặt định dạng tiền tệ nhất định, rồi lưu sổ làm việc đó để làm mẫu. Sau đó bạn có thể dùng mẫu này để tạo ra các sổ làm việc khác.

 1. Tạo sổ làm việc.

 2. Chọn sổ làm việc hoặc các sổ làm việc bạn muốn thay đổi định dạng số mặc định trong đó.

  Cách chọn trang tính

  Để chọn

  Làm thế này

  Một trang tính đơn

  Bấm tab trang tính.

  Tab Trang tính

  Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

  Nút Cuộn tab

  Hai hay nhiều trang tính liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

  Hai hay nhiều trang tính không liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

  Tất cả trang tính trong sổ làm việc

  Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

  Mẹo    Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn, hãy bấm chuột phải vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 3. Chọn các cột hoặc các ô nhất định bạn muốn định dạng, rồi áp dụng định dạng tiền tệ cho chúng.

Thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào khác bạn thích cho sổ làm việc rồi thực hiện thao tác dưới đây để lưu làm mẫu:

Lưu sổ làm việc làm mẫu

 1. Nếu bạn đang lưu sổ làm việc vào mẫu lần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách đặt vị trí mẫu cá nhân mặc định:

  1. Bấm Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

  2. Bấm Lưu rồi bên dưới Lưu sổ làm việc, hãy nhập đường dẫn đến vị trí mẫu cá nhân trong hộp Vị trí mẫu cá nhân mặc định.

   Đường dẫn này thông thường là: C:\Người dùng\Tài liệu Công cộng\Mẫu của Tôi.

   Các tùy chọn bạn có thể thiết đặt để lưu sổ làm việc

  3. Bấm OK.

   Ngay sau khi đặt tùy chọn này, tất cả mẫu tùy chỉnh bạn lưu vào thư mục Mẫu của Tôi sẽ tự động xuất hiện bên dưới mục Cá nhân trên trang Mới (Tệp > Mới).

 2. Bấm Tệp, rồi bấm Xuất.

 3. Bên dưới Xuất, hãy bấm Thay đổi Kiểu Tệp.

 4. Trong hộp Kiểu Tệp Sổ làm việc, hãy bấm đúp vào Mẫu.

 5. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 6. Hãy bấm Lưu rồi đóng mẫu đó lại.

Tạo một sổ làm việc dựa trên mẫu

 1. Bấm Tệp, sau đó bấm Mới.

 2. Bấm vào Cá nhân.

  Vị trí các mẫu cá nhân

 3. Hãy bấm đúp vào mẫu bạn vừa tạo ra.

  Excel sẽ tạo ra một sổ làm việc mới dựa trên mẫu của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×