Bạn có thể sử dụng các định dạng số trang khác nhau trong các phần ấn phẩm của bạn trong Publisher. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chữ số La Mã chữ thường (i, II, III) để giới thiệu Ấn phẩm của bạn và sau đó sử dụng chữ số ả Rập (1, 2, 3) cho nội dung chính của Ấn phẩm của bạn.

Thay đổi định dạng số trang cho phần hiện có

 1. Trên menu chèn , chọn số trang.

 2. Chọn định dạng số trang.

 3. Trong hộp thoại định dạng số trang , hãy chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 4. Chọn bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn.

Lưu ý: Điều này tập hợp định dạng đánh số cho tất cả các trang trong phần hiện tại. Ấn phẩm luôn có một phần theo mặc định. Nếu không có các phần khác đã được chèn, định dạng đánh số sẽ áp dụng cho tất cả các trang trong ấn phẩm.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần mới

 1. Trong phần nơi bạn Wan thay đổi định dạng số trang, hãy bấm chuột phải vào một trang và sau đó chọn số trang > định dạng số trang.

 2. Trong định dạng số, sử dụng danh sách thả xuống để chọn định dạng bạn muốn.

 3. Trong hộp thoại định dạng số trang , chọn bắt đầu phần này với rồi chọn hoặc nhập số bạn muốn.

 4. Chọn OK.

Thay đổi định dạng số trang cho phần hiện có

 1. Trên menu chèn , bấm vào phần.

 2. Bên dưới đánh số trang, chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 3. Chọn bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn.

Lưu ý: Điều này tập hợp định dạng đánh số cho tất cả các trang trong phần hiện tại. Ấn phẩm luôn có một phần theo mặc định. Nếu không có các phần khác đã được chèn, định dạng đánh số sẽ áp dụng cho tất cả các trang trong ấn phẩm.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần mới

 1. Trên menu chèn , bấm vào phần.

 2. Chọn hộp kiểm bắt đầu phần với trang này .

 3. Bên dưới đánh số trang, chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 4. Chọn các tùy chọn khác như mong muốn.

  Để khởi động lại đánh số trang, hãy bấm bắt đầu tại, rồi nhập hoặc chọn số trang mà bạn muốn phần mới bắt đầu.

Lưu ý: Điều này sẽ chèn một phần mới trong trang hiện tại trong ấn phẩm. Phần này được hiển thị bằng dấu ngắt trong các biểu tượng trang ở phía dưới cùng của cửa sổ.

biểu tượng trang

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ số trang

Chèn hoặc loại bỏ dấu ngắt phần giữa các trang trong ấn phẩm

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×