Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn lưu sổ làm việc, Excel sẽ chỉ lưu trữ phần của mỗi trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng. Các ô trống có thể chứa định dạng khiến ô cuối cùng trong hàng hoặc cột nằm ngoài phạm vi ô có chứa dữ liệu. Điều này khiến kích cỡ tệp của sổ làm việc lớn hơn mức cần thiết và có thể dẫn đến nhiều trang in hơn khi bạn in trang tính hoặc sổ làm việc.

Để tránh những vấn đề này, bạn có thể xác định ô cuối cùng chứa dữ liệu hoặc định dạng trên một trang tính, rồi đặt lại ô cuối cùng đó bằng cách xóa tất cả định dạng có thể được áp dụng trong các hàng hoặc cột trống giữa dữ liệu và ô cuối cùng.

Định vị ô cuối cùng chứa dữ liệu hoặc định dạng trên trang tính

 • Để định vị ô cuối cùng chứa dữ liệu hoặc định dạng, hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi nhấn CTRL+END.

Lưu ý: Để chọn ô cuối cùng trong hàng hoặc cột, nhấn END, rồi nhấn phím MŨI TÊN PHẢI hoặc phím MŨI TÊN XUỐNG.

Xóa tất cả định dạng giữa ô cuối cùng và dữ liệu

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn tất cả các cột ở bên phải cột cuối cùng có chứa dữ liệu, hãy bấm đầu đề cột đầu tiên, nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào đầu đề cột của cột bạn muốn chọn.

   Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào đầu đề cột đầu tiên, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

  • Để chọn tất cả các hàng bên dưới hàng cuối cùng có chứa dữ liệu, hãy bấm đầu đề hàng đầu tiên, nhấn giữ CTRL, rồi bấm vào đầu đề hàng của hàng bạn muốn chọn.

   Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào đầu đề hàng đầu tiên, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh nút Xóa Ảnh nút, rồi bấm Xóa Tất cả.

 3. Lưu trang tính.

 4. Đóng trang tính.

  Khi bạn mở lại sổ làm việc, ô cuối cùng của dữ liệu phải là ô cuối cùng trên trang tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×