Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Theo mặc định, khi bạn truy xuất thư mới từ tài khoản email POP3, các thư sẽ bị xóa khỏi máy chủ thư POP3 và sau đó được lưu trên máy tính mà bạn đang sử dụng. Vì thư không còn trên máy chủ thư POP3, bạn không thể nhìn thấy nó khi bạn kết nối từ máy tính khác.

Bằng cách thay đổi thiết đặt trên tài khoản email POP3, bạn có thể chọn có loại bỏ thư sau khi tải xuống hay không.

Nhiều máy tính tải xuống thông điệp email POP3

1. Khi bạn kết nối với máy chủ thư POP3 từ máy tính đầu tiên, thư email của bạn sẽ được tải xuống Outlook.

2. Khi bạn kết nối từ máy tính thứ hai, thư email của bạn sẽ được tải xuống Outlook.

3. Khi bạn kết nối từ máy tính thứ ba, thư email của bạn sẽ được tải xuống Outlook và bị xóa khỏi máy chủ vì hộp kiểm Lưu một bản sao của thư trên máy chủ không được chọn trong thiết lập tài khoản trên máy tính thứ ba. Thao tác này sẽ gửi lệnh từ Outlook đến máy chủ thư POP3 hướng dẫn xóa thư đã tải xuống. Không có máy tính nào khác có thể tải xuống những thư này từ máy chủ thư POP3 sau này.

Tải xuống, nhưng không loại bỏ thư của bạn khỏi máy chủ thư POP3

Trên mỗi máy tính mà bạn muốn đọc thư email nhưng không lưu chúng vĩnh viễn, hãy làm như sau.

  1. Chọn Thiết đặt > Tài khoản của Bạn > thiết đặt tài khoản Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

  2. Trên tab Email, chọn tài khoản email POP3, rồi chọn Thay đổi.

  3. Chọn Cài đặt Khác.

  4. Trên tab Nâng cao bên dưới Chuyển phát, chọn hộp kiểm Giữ lại một bản sao của thư trên máy chủ.

  5. Phần Chuyển phát trên tab Nâng cao của hộp thoại Thiết đặt Email Internet

    Bạn cũng có thể chọn có tự động xóa thư khỏi máy chủ email của bạn sau một số ngày đã xác định, khi bạn xóa mục trên máy tính của bạn, hoặc khi thư mục Các mục Đã xóa bị làm trống. Các thiết đặt này có thể giúp ngăn không cho bạn vượt quá kích cỡ hộp thư tối đa do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đặt.

Lưu ý: Hầu hết các ISP đều có giới hạn kích cỡ trên hộp thư POP3 của bạn. Nếu bạn không xóa các mục khỏi máy chủ, cuối cùng tài khoản của bạn sẽ vượt quá số tiền mà ISP của bạn phân bổ. Điều này có thể ngăn không cho nhận thêm thư và bạn có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ISP của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×