Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng Mô hình Dữ liệu làm cơ sở cho báo cáo của mình, nguyên tắc tương tự cũng áp dụng: bạn đổi tên bảng hoặc cột trong Mô hình Dữ liệu và thay đổi được các báo cáo tự động ghi nhận trong toàn bộ sổ làm việc. Khi bạn đổi tên bảng hoặc trường, chúng sẽ tự động cập nhật trong mọi PivotTable hoặc Biểu đồ được kết nối khi bạn làm mới chúng.

 1. Đảm bảo Power Pivot được bật. Hãy xem Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Excel để biết chi tiết.

 2. Trong cửa Power Pivot , bấm chuột phải vào tab có chứa bảng mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đổi tên. Đối với các cột, bấm đúp vào tiêu đề cột bạn muốn đổi tên hoặc bấm chuột phải vào tiêu đề, rồi chọn Đổi tên Cột từ menu ngữ cảnh.

  Lưu ý:  Nếu Power Pivot không phản hồi, hãy chuyển về Excel để xem có thông báo lỗi nào đang mở hay không. Đóng mọi thông báo lỗi, rồi quay lại màn hình Power Pivot cập nhật mọi phép tính bằng cách sử dụng đối tượng được đổi tên.

 3. Cập nhật tính toán trong Mô hình Dữ liệu để sử dụng tên mới:

  • Tìm biểu tượng lỗi trong các tab ở cuối không gian làm việc. Các tính toán cần cập nhật sẽ được gắn cờ tương ứng.

  • Chỉnh sửa tính toán để sử dụng tên mới.

  • Nếu Chế độ Tính toán Tự động được bật, tính toán sẽ cập nhật ngay lập tức. Nếu không, hãy bấm chuột phải vào cột và chọn Tính toán Ngay. Xem Tính toán lại Công thức để biết chi tiết.

   Lưu ý: 

   • Thời điểm tốt nhất để đổi tên bảng là trong quá trình nhập hoặc trước khi bạn bắt đầu xây dựng các mối quan hệ và tính toán phức tạp.

   • Khi sử Power Pivot nhập dữ liệu, bạn có thể thay đổi tên của bảng trong quá trình nhập bằng cách nhập Tên Thân thiện vào trang Chọn Bảng và Dạng xem của Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

   • Bạn cũng có thể thay đổi tên bảng và cột nếu bạn nhập dữ liệu bằng cách xác định truy vấn trên trang Xác định Truy vấn SQL của Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×