Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn tạo biểu đồ, bạn có Excel thêm tiêu đề mặc định, chẳng hạn như Tiêu đề Biểu đồ hoặc Doanh số. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên của từng biểu đồ cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Đổi tên biểu đồ rất đơn giản:

  1. Chọn văn bản tiêu đề biểu đồ mà bạn muốn thay đổi.

    văn bản thay thế

  2. Nhập tiêu đề biểu đồ mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×