Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi Tên Tùy chỉnh của một trường hoặc mục mà không cần hiển thị hộp thoại Thiết đặt Trường hoặc Thiết đặt Trường Giá trị. Các quy trình sau đây không thay đổi Tên Nguồn của trường hoặc mục.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi đến Công cụ PivotTable > tích và trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào hộp văn bản Trường Hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007-2010, hãy đi đến Công cụ PivotTable > chọn.

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Việc đổi tên mục số sẽ đổi thành văn bản, vốn được sắp xếp riêng biệt với giá trị số và không thể nhóm được với các mục số.

Báo cáo PivotChart

 1. Bấm vào đối tượng trong biểu đồ (chẳng hạn như thanh, đường hoặc cột) tương ứng với trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi đến Công cụ PivotTable > tích và trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào hộp văn bản Trường Hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007-2010, hãy đi đến Công cụ PivotTable > chọn.

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm Trường Hiện hoạt , bấm vào hộp văn bản Trường Hiện hoạt.

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Việc đổi tên mục số sẽ đổi thành văn bản, vốn được sắp xếp riêng biệt với giá trị số và không thể nhóm được với các mục số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×