Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Điều đó có ý nghĩa gì khi tài khoản OneDrive của bạn bị đóng băng?

OneDrive account frozen notification iconBạn có thể thấy thông báo và biểu tượng "tài khoản bị đóng băng" nếu bạn đã vượt quá mức cho phép lưu trữ và/hoặc đã không đăng nhập trong một thời gian dài. Bạn chỉ cần quay lại trong hạn mức lưu trữ Của Microsoft để có lại quyền truy nhập vào các tệp của mình.

Quan trọng: Từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với bộ nhớ. Tìm hiểu thêm.

Làm thế nào để tôi quay lại hạn mức lưu trữ của mình? 

Bạn sẽ cần xóa một số tệp hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ. Có thể mất tới 2 giờ để các thay đổi của bạn được áp dụng. Nếu tài khoản của bạn vẫn bị đóng băng sau 4 giờ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Trong OneDrive

 • Đăng nhập vào Quản lý dung lượng lưu trữ OneDrive của bạn để xem những gì đang chiếm dung lượng và xem những gói và ưu đãi nào khả dụng cho bạn.

  Mẹo: 

  • Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản đã nhận được tin nhắn bị đóng băng.

  • Người đăng ký gói Cá nhân và Gia đình có thể thêm tối đa 1 TB dung lượng lưu trữ tệp bổ sung vào 1 TB đã được bao gồm trong gói đăng ký Microsoft 365. Tìm hiểu thêm.

Trong Outlook.com

 • Nếu bạn là người dùng miễn phí, bạn có thể mua đăng ký để tăng hạn ngạch hộp thư hoặc giải phóng dung lượng lưu trữ.

 • Nếu bạn đã là người đăng ký Microsoft 365, giới hạn hộp thư người tiêu dùng sẽ bị giới hạn ở mức 50 GB. Để quay lại trong hạn mức lưu trữ của mình, bạn cần giải phóng dung lượng lưu trữ. Nếu bạn cần hộp thư trên 50 GB, hãy xem Các gói Enterprise của chúng tôi.

Tại sao tôi nhận được một thông báo OneDrive bị đóng băng tài khoản?

Nếu bạn cho rằng mình đã nhận được nhầm thông báo đóng băng tài khoản, thì có thể bạn đã có tài khoản Microsoft bổ sung, ví dụ: tài khoản được tạo để sử dụng với Thư viện Samsung. 

 • Đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản khác của bạn để bỏ đóng băng.

  Mẹo: Nếu bạn không thể nhớ các chi tiết đăng nhập khác, bạn có thể khôi phục tài khoản của mình.

Nếu bạn cho rằng mình đã nhận được nhầm thông báo xóa tài khoản, hãy đọc Tại sao tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi sẽ bị xóa?

Điều gì xảy ra nếu tôi không làm gì sau khi OneDrive của tôi bị đóng băng?

Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ Microsoft của mình:

 • Bạn sẽ không thể tải lên, chỉnh sửa hoặc đồng bộ các tệp mới (chẳng hạn như Thư viện Ảnh) với tài khoản OneDrive. Các tệp hiện có của bạn sẽ vẫn giữ nguyên nhưng sẽ ở dạng chỉ đọc.

 • Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email trong Outlook.com, ngay cả khi bạn chưa vượt quá hạn mức lưu trữ email của mình.

 • Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận bất kỳ thư Microsoft Teams nào chứa tệp đính kèm.

 • Sau khi 6 tháng, chúng tôi có thể xóa tài khoản OneDrive và tất cả các tệp trong đó. Sau khi bị xóa, các tệp này sẽ không phục hồi được.

Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ email của mình:

 • Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email trong Outlook.com.

Tìm hiểu thêm

Bộ nhớ của Microsoft hoạt động như thế nào?

Nếu bạn không thể nhớ chi tiết đăng nhập tài khoản, bạn có thể khôi phục tài khoản của mình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×