Bạn có thể kiểm soát liệu bạn có muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video Lync cũng như chia sẻ nội dung cuộc họp chỉ dùng Wi-Fi hoặc dùng kết nối dữ liệu di động khi bạn không kết nối Wi-Fi hay không.

Để xem hoặc thay đổi dữ liệu của bạn sử dụng thiết đặt:

  • Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn. Thiết đặt wi-fi sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Gõ nhẹ vào thiết đặt Yêu cầu Wi Fi… bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là các thiết đặt có thể xảy ra, các giá trị mặc định và ý nghĩa của chúng:

Kiểu sử dụng dữ liệu

Thiết đặt mặc định

Nội dung này có nghĩa là

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi thiết đặt này…

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

TẮT

Việc này có nghĩa là Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync nhưng khi bạn không kết nối Wi-Fi, Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn.

…để BẬT: Nếu bạn kết nối với một mạng Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi cho cuộc gọi. Nếu bạn không kết nối Wi-Fi khi thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn vào số mà bạn đã xác định. Đối với những cuộc gọi này, bạn sẽ chỉ được kết nối với phần âm thanh của cuộc gọi Lync. Video sẽ không sẵn dùng. Điều này có thể dẫn đến việc dùng số phút của gói đăng ký thoại trên di động của bạn.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video

BẬT

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi hoặc nhận video.

…để TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi và nhận video khi bạn không kết nối tới mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi cho video. Video không khả dụng đối với cuộc gọi được kết nối với số di động qua mạng thoại di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

BẬT

Điều này có nghĩa là Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để nhận nội dung cuộc họp.

…để TẮT: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để cho phép bạn nhận nội dung cuộc họp khi bạn không kết nối tới mạng Wi-Fi. Nếu bạn kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×