Theo mặc định, hình nền mờ được nằm chính giữa trên trang, nhưng bạn có thể đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn.

Bạn sẽ cần mở đầu trang để chọn hình nền mờ.

  1. Bấm đúp vào gần đầu trang để mở đầu trang.

  2. Bấm vào hình nền mờ để chọn.
    (Hãy thử di chuyển con trỏ trên hình nền mờ cho đến khi con trỏ hiển thị mũi tên bốn đầu.)

  3. Kéo hình nền mờ đến nơi bạn muốn trên trang.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×