Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn bật thời gian để rời khỏi Outlook Mobile, Cortana bắt đầu để theo dõi bất kỳ cuộc họp nào trong 14 ngày tiếp theo trong lịch của bạn được hỗ trợ. Đối với các cuộc họp với một địa chỉ đường phố là vị trí, Cortana thường có thể sử dụng tìm kiếm Bing để xác định nơi bạn cần phải đi. Khi đến lúc sẵn sàng rời khỏi, cô ấy giám sát vị trí của bạn và lưu lượng truy cập trên tuyến đường đến vị trí cuộc hẹn để đảm bảo bạn có thể đến đúng thời gian.

Để biết thêm thông tin về cách Cortana sẽ giúp, hãy xem câu hỏi thường gặp về Cortana.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×