POP3 (giao thức bưu điện)

POP3 là một giao thức cũ hơn vốn ban đầu được thiết kế để chỉ được sử dụng trên một máy tính. Không giống như các giao thức hiện đại sử dụng đồng bộ hóa hai chiều, POP3 chỉ hỗ trợ đồng bộ hóa email một chiều, chỉ cho phép người dùng tải xuống email từ máy chủ đến máy khách. Vì điều này, các tài khoản POP3 thiếu hầu hết các chức năng cơ bản có thể tìm thấy trong các dịch vụ hiện đại hơn, chẳng hạn như:

  • Khả năng đánh dấu một thư là đã đọc trên nhiều thiết bị, nghĩa là mỗi khi người dùng tải email lên một thiết bị khác bằng cách sử dụng POP, nó sẽ xuất hiện dưới dạng thư mới thay vì cho biết nó đã được đọc trên một thiết bị khác.

  • Khả năng gửi các mục từ nhiều thiết bị. Các mục đã gửi không thể được đồng bộ hóa bằng POP và chỉ có thể lưu trên thiết bị mà từ đó chúng có nguồn gốc.

  • Có khả năng email sẽ được đẩy vào thiết bị của bạn khi họ đến nơi. Thay vào đó, thiết bị của bạn phải được thiết lập để tự động kiểm tra máy chủ email theo định kỳ của bạn để xem liệu thư mới có được không.

  • Có các thư mục đặc biệt đã tạo hoặc thiết đặt được đặt trên một thiết bị sẵn dùng trên tất cả các thiết bị bằng cách sử dụng tài khoản email đó. Sử dụng POP, người dùng phải tạo theo cách thủ công hoặc đặt từng cá nhân này trên tất cả các thiết bị của họ. Điều này có nghĩa là nếu người dùng sắp xếp email của họ trên một thiết bị, họ sẽ cần thực hiện lại cho mọi thiết bị khác sử dụng tài khoản email POP đó.

IMAP (giao thức truy nhập thông tin Internet)

Với các tài khoản IMAP, các thư được lưu trữ trong máy chủ từ xa. Người dùng có thể đăng nhập qua nhiều ứng dụng khách email trên máy tính hoặc thiết bị di động và đọc cùng thư. Tất cả các thay đổi được thực hiện trong hộp thư sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị và thư sẽ chỉ bị loại bỏ khỏi máy chủ nếu người dùng xóa email.

  • Bạn có thể đăng nhập bằng nhiều máy tính và thiết bị cùng lúc.

  • Lưu trữ thư của bạn được đồng bộ và lưu trữ trên máy chủ cho tất cả các thiết bị được kết nối để truy nhập.

  • Thư đã gửi và nhận được lưu trữ trên máy chủ cho đến khi người dùng bị xóa vĩnh viễn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×