Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ảnh là một ảnh được nối kết tệp được nối kết bên ngoài đã được sửa đổi trong một chương trình chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên, ảnh trong ấn phẩm vẫn hiển thị phiên bản không được sửa. Nếu điều này không được khắc phục, Ấn phẩm sẽ tiếp tục hiển thị phiên bản không sửa đổi của ảnh.

Để tìm và chọn mục, bấm vào thông báo lỗi trong ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế , bấm vào mũi tên, rồi bấm đi đến mục này.

Tự động sửa

Liên kết Cập Nhật    Bấm vào sửa lỗi này để cập nhật ảnh và hiển thị phiên bản đã sửa đổi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×