Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
  • Bấm dạng xem, rồi bấm vào hộp kiểm bên cạnh ranh giớivà đườngcăn.

Lưu ý: Nếu lệnh đính vào được bật (bấm thiết kế trang, rồi bấm vào hộp kiểm bên cạnh đường căn và đối tượng), đối tượng sẽ tiếp tục đính vào đường căn và các đối tượng khác ngay cả khi các hướng dẫn bị ẩn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×