Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giả sử bạn có một trang tính chứa thông tin mật, chẳng hạn như mức lương của nhân viên, mà bạn không muốn một đồng nghiệp dừng lại ở bàn của bạn nhìn thấy. Hoặc có thể bạn nhân các giá trị trong một phạm vi ô với giá trị trong một ô khác mà bạn không muốn hiển thị trên trang tính. Bằng cách áp dụng định dạng số tùy chỉnh, bạn có thể ẩn các giá trị của các ô đó trên trang tính.

Lưu ý: Mặc dù các ô có giá trị ẩn xuất hiện trống trên trang tính, nhưng giá trị của chúng vẫn hiển thị trong thanh công thức bạn có thể làm việc với chúng.

Ẩn giá trị ô

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa giá trị mà bạn muốn ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

  Lưu ý: Các ô đã chọn sẽ xuất hiện trống trên trang tính, nhưng một giá trị sẽ xuất hiện trong thanh công thức khi bạn bấm vào một trong các ô đó.

 2. Trên tab Trang đầu , hãy bấm công cụ Khởi động Hộp Ảnh nútbên cạnh Số.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Loại , chọn các mã hiện có.

 5. Nhập ;;; (ba dấu chấm phẩy).

 6. Bấm OK.

Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Hiển thị giá trị ô ẩn

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa giá trị bị ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu , hãy bấm công cụ Khởi động Hộp Ảnh nútbên cạnh Số.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mặc định hoặc bấm định dạng ngày, thời gian hoặc số bạn muốn.

Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×