Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho OneDrive cho cơ quan hoặc trường họcứng dụng đồng bộ (groove.exe) trước đây. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên thay bằng sử dụng ứng dụng đồng bộ OneDrive mới hơn (onedrive.exe). Ứng dụng OneDrive nào?

Sự cố

Khi bạn tìm cách cài đặt ứng dụng đồng bộ hóa Microsoft OneDrive, bạn gặp một trong những vấn đề sau đây: 

  • Quy trình thiết lập không kết thúc.

  • Quá trình thiết lập kết thúc, nhưng nó sẽ chạy lại mỗi khi bạn đăng nhập vào hồ sơ Windows của bạn.

Xem thêm thông tin

Sự cố này xảy ra khi bạn tìm cách cài đặt ứng dụng đồng bộ OneDrive trên một máy tính sử dụng một trong các kiểu hồ sơ sau:

  • Thuaän

  • Buộc

  • Temporary

Ứng dụng đồng bộ OneDrive không được hỗ trợ trong bất kỳ cấu hình nào không cho phép tài khoản người dùng ghi vào OneDrive cho các thư mục ứng dụng cơ quan hoặc trường học.

Ngoài ra, ứng dụng đồng bộ OneDrive không được hỗ trợ đối với các phiên máy khách được lưu trữ trên Windows 2008 Terminal Services hoặc Windows 2012 Remote Desktop Services (RDS).

Đối với ứng dụng đồng bộ OneDrive để làm việc như thiết kế, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:

  • Ứng dụng này phải được cài đặt trên máy tính cục bộ.

  • Người dùng phải có khả năng viết vào hồ sơ người dùng.

  • Dữ liệu được viết vào hồ sơ người dùng phải được lưu vào ổ cứng cục bộ và sẵn dùng mà không cần kết nối mạng.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×