Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có, Outlook hỗ trợ đồng bộ hóa bản thảo trên các thiết bị của bạn cho các loại tài khoản cụ thể. Việc này sẽ đồng bộ hóa bản thảo email của bạn trên tài khoản của bạn cho các loại tài khoản cụ thể.

Các tài khoản Office 365 và Outlook.com đồng bộ hóa giữa Outlook for Android và iOS và Outlook trên PC, Mac và web của bạn. Một số tài khoản Gmail đồng bộ hóa bản thảo một chiều với Outlook for Android.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×