Triệu chứng

Trong Microsoft Stream, bạn chia sẻ video với một doanh nghiệp bên ngoài hoặc Azure cho người dùng doanh nghiệp. Khi người dùng cố truy nhập vào video, họ sẽ thấy thông báo lỗi sau đây: 

Video này không sẵn dùng.

Có gì đó không ổn với ID video cho Trang này.

Nguyên nhân

Lỗi này xảy ra vì luồng hiện không thể chia sẻ với người dùng bên ngoài. Điều này bao gồm Azure Business cho người dùng doanh nghiệp.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để giải quyết vấn đề này, hãy lưu giữ video ở một vị trí khác. Ví dụ, thêm video vào vị trí thư viện SharePoint Online hoặc OneDrive cho phép chia sẻ bên ngoài, rồi chia sẻ video với người dùng bên ngoài.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×