Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bằng cách sử dụng các kiểu viền được xác định trước, bạn có thể nhanh chóng thêm viền quanh các ô hoặc phạm vi ô. Nếu viền ô được xác định trước không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo viền tùy chỉnh.

Lưu ý: Viền ô bạn áp dụng sẽ xuất hiện trên các trang in. Nếu bạn không dùng viền ô nhưng muốn các viền đường lưới của trang tính hiển thị trên các trang in ra, bạn có thể hiển thị đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục In có hoặc không có đường lưới của ô.

 1. Trên trang tính, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thêm viền, thay đổi kiểu viền hoặc loại bỏ viền.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một kiểu viền mới hoặc khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Ảnh nút, rồi bấm vào một kiểu viền.

   Mẹo: Để áp dụng một kiểu viền tùy chỉnh hoặc viền chéo, hãy bấm Viền Khác. Trong hộp thoại Định dạng Ô, trên tab Viền, bên dưới Đường và Màu ,hãy bấm vào kiểu đường kẻ và màu bạn muốn. Bên dưới Đặt sẵn và Viền , bấmvào một hoặc nhiều nút để cho biết vị trí viền. Hai nút viền chéo sẵn Ảnh nút Ảnh nút dưới Viền.

  • Để loại bỏ viền ô, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Ảnh nút , rồi bấm Không Viền Ảnh nút.

 • Nút Viền sẽ hiển thị kiểu viền được dùng gần đây nhất. Bạn có thể bấm vào nút Viền (không phải mũi tên) để áp dụng kiểu đó.

 • Nếu bạn áp dụng viền cho ô đã chọn, viền cũng sẽ được áp dụng cho các ô liền kề có chung ranh giới ô có viền. Ví dụ, nếu bạn áp dụng viền hộp để bao quanh phạm vi B1:C5, các ô D1:D5 lấy viền trái.

 • Nếu bạn áp dụng hai loại viền khác nhau cho một ranh giới ô dùng chung, viền áp dụng gần đây nhất sẽ được hiển thị.

 • Phạm vi ô đã chọn sẽ được định dạng thành một khối ô duy nhất. Nếu bạn áp dụng viền phải cho phạm vi ô B1:C5, viền sẽ chỉ hiển thị trên cạnh phải của các ô C1:C5.

 • Nếu bạn muốn in viền giống nhau trên các ô được phân tách bằng ngắt trang, nhưng viền chỉ xuất hiện trên một trang, thì bạn có thể áp dụng viền bên trong. Bằng cách này, bạn có thể in viền ở đáy của hàng cuối trong một trang và dùng viền giống hệt ở đỉnh của hàng đầu tiên trên trang tiếp theo. Thực hiện các thao tác sau:

  1. Chọn các hàng ở cả hai bên của ngắt trang.

  2. Bấm vào mũi tên bên cạnh Ảnh nút, rồi bấm Viền Khác.

  3. Bên dưới Đặt sẵn,bấm vào nút Bên trong Ảnh nút.

  4. Bên dưới Viền, trong sơ đồ xem trước, hãy loại bỏ viền dọc bằng cách bấm vào viền đó.

 1. Trên trang tính, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn loại bỏ viền.

  Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông chữ, bấm vào mũi tên bên cạnh Viền Ảnh nút, rồi bấm vào Không Viền Ảnh nút.

  --HOẶC--

  Bấm Trang > mũi tên Viền > Xóa Viền ,rồi chọn các ô có viền mà bạn muốn xóa.

Bạn có thể tạo một kiểu ô bao gồm một đường viền tùy chỉnh, sau đó bạn có thể áp dụng kiểu ô đó khi bạn muốn hiển thị viền tùy chỉnh xung quanh các ô đã chọn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấmKiểu , rồi bấm nút Thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

  Nút Thêm trong bộ sưu tập Kiểu

 2. Bấm Kiểu Ô Mới.

  Tuỳ chọn kiểu ô mới
 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập tên thích hợp cho kiểu ô mới.

 4. Bấm Định dạng.

 5. Trên tab Viền, dưới Đườngkẻ, trong hộp Kiểu, hãy bấm vào kiểu đường kẻ mà bạn muốn dùng cho viền.

  Định dạng kiểu ô
 6. Trong hộp Màu, hãy chọn màu bạn muốn sử dụng.

 7. Bên dướiViền , bấm vào các nút viền để tạo viền bạn muốn sử dụng.

 8. Bấm OK.

 9. Trong hộp thoại Kiểu, dưới Kiểu Bao gồm (Theo Ví dụ),hãy bỏ chọn hộp kiểm của bất kỳ định dạng nào mà bạn không muốn bao gồm trong kiểu ô.

 10. Bấm OK.

 11. Để áp dụng kiểu ô, hãy làm như sau:

  1. Chọn những ô bạn muốn định dạng bằng viền ô tùy chỉnh.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  3. Bấm vào kiểu ô tùy chỉnh bạn vừa tạo. Giống như nút FancyBorderStyle trong hình này.

   Bộ sưu tập Kiểu Ô

Để tùy chỉnh kiểu đường kẻ hoặc màu của viền ô hoặc xóa viền hiện có, bạn có thể sử dụng tùy chọn Vẽ Viền. Để vẽ viền ô, trước tiên bạn sẽ chọn kiểu viền, sau đó là màu viền và kiểu đường kẻ, rồi chọn các ô bạn muốn thêm viền xung quanh. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Bấm Nhà > mũi tên Viền Nút Đường viền trên tab Nhà.

 2. Chọn Vẽ Viền cho viền bên ngoài hoặc Vẽ Đường lưới Viền cho đường lưới.

  Menu thả xuống viền để chọn các tùy chọn vẽ viền

 3. Bấm vào mũi tên Viền > mũi tên Màu Đường kẻ, rồi sau đó chọn một màu.

 4. Bấm vào mũi tên Viền > mũi tên Kiểu Đường kẻ, rồi sau đó chọn một kiểu đường kẻ.

 5. Chọn các ô bạn muốn để vẽ đường viền xung quanh.

Thêm một kiểu viền, màu viền hoặc đường viền

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thêm viền xung quanh, thay đổi kiểu viền hoặc loại bỏ viền.

2. Bấm Trang > mũi tên Viền, rồi chọn tùy chọn viền bạn muốn.

 • Thêm màu viền - Bấm mũi tên viền > Màu Viền, sau đó chọn màu

 • Thêm kiểu đường viền - Bấm vào mũi tên Viền > Kiểu Viền, rồi chọn tùy chọn kiểu đường kẻ.

Mẹo

 • Nút Viền sẽ hiển thị kiểu viền được sử dụng gần đây nhất. Để áp dụng kiểu đó, bấm nút Viền (không phải mũi tên).

 • Nếu bạn áp dụng viền cho ô đã chọn, viền cũng sẽ được áp dụng cho các ô liền kề có chung ranh giới ô có viền. Ví dụ, nếu bạn áp dụng viền hộp để bao quanh phạm vi B1:C5, các ô D1:D5 sẽ nhận được viền trái.

 • Nếu bạn áp dụng hai loại viền khác nhau cho một ranh giới ô dùng chung, viền áp dụng gần đây nhất sẽ được hiển thị.

 • Phạm vi ô đã chọn sẽ được định dạng thành một khối ô duy nhất. Nếu bạn áp dụng viền phải cho phạm vi ô B1:C5, viền sẽ chỉ hiển thị trên cạnh phải của các ô C1:C5.

 • Nếu bạn muốn in viền giống nhau trên các ô được phân tách bằng ngắt trang, nhưng viền chỉ xuất hiện trên một trang, thì bạn có thể áp dụng viền bên trong. Bằng cách này, bạn có thể in viền ở đáy của hàng cuối trong một trang và dùng viền giống hệt ở đỉnh của hàng đầu tiên trên trang tiếp theo. Thực hiện các thao tác sau:

  1. Chọn các hàng ở cả hai bên của ngắt trang.

  2. Bấm vào mũi tên bên cạnh Viền, rồi bấm Vào Viền Ngang Bên Trong

Loại bỏ viền

Để loại bỏ viền, hãy chọn các ô có viền và bấm mũi tên Viền > Không Viền.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Thay đổi độ rộng của viền ô

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×