Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ABS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số là số đó không có dấu.

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt đối của nó.

Ví dụ

Hãy sao chép bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong Excel. Bạn có thể phải chọn mọi ô chứa công thức và nhấn F2, rồi nhấn Enter để giúp cho công thức hoạt động được. Bạn cũng có thể muốn mở rộng cột để trang tính của bạn dễ đọc hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt đối của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt đối của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt đối của -4

4

Xem thêm

Trừ số

Nhân và chia số trong Excel

Tính toán phần trăm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×