Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ACOSH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số. Số đó phải lớn hơn hoặc bằng 1. Cosin hyperbolic nghịch đảo là giá trị mà cosin hyperbolic của nó là số, vì vậy ACOSH(COSH(number)) bằng số.

Cú pháp

ACOSH(number)

Cú pháp của hàm ACOSH có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào lớn hơn hoặc bằng 1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ACOSH(1)

Cosin hyperbolic nghịch đảo của 1

0

=ACOSH(10)

Cosin hyperbolic nghịch đảo của 10

2,9932228

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×