ACOT (Hàm ACOT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ACOT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị chính của arccotang hoặc nghịch đảo cotang của một số.

Cú pháp

ACOT(số)

Cú pháp hàm ACOT có các đối số sau.

  • Number    Bắt buộc. Số là cotang của góc mà bạn muốn. Số này phải là số thực.

Chú thích

  • Góc trả về được đo bằng radian trong khoảng từ 0 đến pi.

  • Nếu Số không có giá trị số, ACOT sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #VALUE! .

  • Sử dụng hàm DEGREES hoặc nhân với 180/PI() để chuyển đổi kết quả từ radian sang độ.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ACOT(2)

Trả về arccotang của 2, tính bằng radian (0,4636).

0,4636

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×