Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ARABIC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một chữ số La Mã sang một chữ số Ả-rập.

Cú pháp

ARABIC(text)

Cú pháp hàm ARABIC có các đối số sau.

 • Text    Bắt buộc. Một chuỗi nằm trong dấu ngoặc kép, một chuỗi trống ("") hoặc một tham chiếu đến ô có chứa văn bản.

Chú thích

 • Nếu Văn bản không phải là giá trị hợp lệ, ARABIC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Các giá trị trả về kết quả #VALUE! giá trị lỗi chứa các số, ngày tháng và văn bản không phải là một số La Mã hợp lệ.

 • Nếu một chuỗi trống ("") được dùng làm giá trị nhập vào, 0 sẽ là kết quả trả về.

 • Chiều dài tối đa của đối số là 255 ký tự. Vì vậy, số lớn nhất có thể trả về là 255.000.

 • Trường hợp đối số văn bản bị bỏ qua. Ví dụ, "mxmvii" cho cùng kết quả (1997) là "MXMVII."

 • Mặc dù số La Mã âm không nằm trong tiêu chuẩn, việc đánh giá một số La Mã âm cũng được hỗ trợ. Chèn một dấu âm trước văn bản chữ La Mã, chẳng hạn như "-MMXI."

 • Khoảng trắng đầu và cuối bị bỏ qua.

 • Hàm ARABIC thực hiện hành động ngược lại với hàm ROMAN. Hãy xem hàm ROMAN để biết thêm thông tin.

Ví dụ

 1. Dùng hàm ARABIC để chuyển đổi một giá trị.

  Mở sổ làm việc Excel mới và nhập công thức này vào ô A1.

  =ARABIC("LVII")

  Nhấn Enter và Excel chuyển đổi chữ số La Mã LVII thành số Ả Rập tương đương, 57.

 2. Dùng tham chiếu ô trong hàm để chuyển đổi giá trị từ các ô khác.

  Nhập công thức này vào ô A2.

  =ARABIC(B1)

  Bây giờ, nhập một số La Mã vào ô B1.

  mcmxii

  Excel chuyển đổi giá trị trong ô B1 và hiển thị giá trị tương đương tiếng Ả Rập, 1912.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×