ARABIC (Hàm ARABIC)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ARABIC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một chữ số La Mã sang một chữ số Ả-rập.

Cú pháp

ARABIC(text)

Cú pháp hàm ARABIC có các đối số sau.

  • Text    Bắt buộc. Một chuỗi nằm trong dấu ngoặc kép, một chuỗi trống ("") hoặc một tham chiếu đến ô có chứa văn bản.

Chú thích

  • Nếu Văn bản không phải là giá trị hợp lệ, ARABIC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Các giá trị trả về kết quả #VALUE! giá trị lỗi chứa các số, ngày tháng và văn bản không phải là một số La Mã hợp lệ.

  • Nếu một chuỗi trống ("") được dùng làm giá trị nhập vào, 0 sẽ là kết quả trả về.

  • Chiều dài tối đa của đối số là 255 ký tự. Vì vậy, số lớn nhất có thể trả về là 255.000.

  • Trường hợp đối số văn bản bị bỏ qua. Ví dụ, "mxmvii" cho cùng kết quả (1997) là "MXMVII."

  • Mặc dù số La Mã âm không nằm trong tiêu chuẩn, việc đánh giá một số La Mã âm cũng được hỗ trợ. Chèn một dấu âm trước văn bản chữ La Mã, chẳng hạn như "-MMXI."

  • Khoảng trắng đầu và cuối bị bỏ qua.

  • Hàm ARABIC thực hiện hành động ngược lại với hàm ROMAN. Hãy xem hàm ROMAN để biết thêm thông tin.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ARABIC("LVII")

Trả về số Ả-rập dựa trên số La Mã LVII (57).

57

=ARABIC(A6)

Trả về số Ả-rập dựa trên số La Mã tại ô A6 (1912).

1912

mcmxii

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×