Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm ATAN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về arctang, hay tang nghịch đảo của một số. Arctang là góc mà tang của nó là số. Góc được trả về được tính bằng radian trong phạm vi từ -pi/2 đến pi/2.

Cú pháp

ATAN(number)

Cú pháp của hàm ATAN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Tang của góc mà bạn muốn.

Chú thích

Để biểu thị arctang bằng độ, hãy nhân kết quả với 180/PI( ) hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ATAN(1)

Arctang của 1 tính bằng radian, pi/4

0,785398163

=ATAN(1)*180/PI()

Arctang của 1 tính bằng độ

45

=DEGREES(ATAN(1))

Arctang của 1 tính bằng độ

45

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×