AVEDEV (Hàm AVEDEV)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của Avedev  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng. AVEDEV là phép đo độ biến thiên của tập dữ liệu.

Cú pháp

AVEDEV(number1, [number2], ...)

Cú pháp của hàm AVEDEV có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. Đối số 1 đến 255 mà bạn muốn có trung bình độ lệch tuyệt đối của chúng. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

  • Hàm AVEDEV bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường trong dữ liệu đầu vào.

  • Đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Phương trình tính trung bình độ lệch là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

4

Trung bình độ lệch tuyệt đối của các số trong các ô A2:A8 từ giá trị trung bình của chúng (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Công thức

Kết quả

=AVEDEV(A2:A8)

1,020408

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×