Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các video mà bạn tải lên Yammer có thể không sẵn dùng để phát trong một lúc sau khi bạn tải chúng lên. Đó là vì tải video vào Yammer và mã hóa video để nó có thể phát trên Yammer là hai quy trình riêng biệt. Quy trình mã hóa không bắt đầu cho đến khi quá trình tải lên hoàn tất, đồng thời video không thể phát trên Yammer cho đến khi mã hóa xong.

Cho dù được đính kèm trong thư hoặc tải lên vào tab Tệp, video chỉ sẵn dùng dưới dạng một tệp có thể tải xuống trong lúc đang mã hóa. Sau khi mã hóa hoàn tất, video cũng sẵn dùng để phát trong Yammer. Trừ khi video là một tệp rất lớn (hãy nhớ kích cỡ tải lên tối đa mà Yammer cho phép là 100 MB trên mạng miễn phí và 5 GB trên mạng có phí), thì quy trình mã hóa chỉ mất vài phút.

Mẹo: Quy trình mã hóa diễn ra ở chế độ chạy nền, vì vậy bạn có thể đăng thông báo hoặc thực hiện công việc khác trong lúc video đang mã hóa.

Yammer mã hóa video chỉ một lần duy nhất. Ví dụ, nếu bạn đính kèm video từ tab Tệp vào thư, thì video đó không cần phải mã hóa lại và sẵn dùng để xem trong Yammer ngay lập tức.

Đính kèm tệp vào một thư Yammer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×