Sự cố

Khi bạn sử dụng dạng xem web OneDrive cổ điển trong OneDrive dành cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể kéo tệp từ trình duyệt đến máy tính cục bộ của bạn, tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Khi bạn sử dụng dạng xem OneDrive mới trong trải nghiệm web OneDrive, bạn không thể kéo tệp từ trình duyệt đến máy tính cục bộ của bạn.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Xem thêm thông tin

Đây là hành vi dự kiến trong trải nghiệm dạng xem web OneDrive mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×