Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố

Khi bạn sử dụng trải nghiệm mới hoặc chế độ xem cổ điển trên trang web OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn phát hiện ra rằng bạn không thể tùy chỉnh trang web. Ngoài ra, bạn không thể sửa đổi các trường hoặc kiểu nội dung cho trang hoặc thư viện.

Giải pháp/Giải pháp thay thế

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Nếu có các tùy chỉnh hiện có cho trang web, hãy chuyển sang dạng xem cổ điển. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng dạng xem cổ điển cuối cùng sẽ bị hiển thị. Ngoài ra, các tùy chỉnh mới cho dạng xem cổ điển không được hỗ trợ. 

    LƯU Ý: Để chuyển sang dạng xem cổ điển, bấm vào Trở về OneDrive cổ điển ở góc dưới bên trái của OneDrive trang. Ngoài ra, người quản trị có thể kiểm soát trải nghiệm OneDrive trong trung tâm quản trị SharePoint trong mục cài đặt bằng cách thay đổi cài đặt trải nghiệmOneDrive thành trải nghiệm Cổ điển hoặc Trải nghiệm mới. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong tổ chức của mình và muốn tất cả người dùng duy trì trải nghiệm cổ điển cho đến khi bạn triển khai trải nghiệm mới, hãy đi đến trung tâm quản trị SharePoint cổ điển, bấm vào cài đặt ở ngăn bên trái và bên cạnh trải nghiệm OneDrive, chọn Trải nghiệm cổ điển.

  • Nếu cần có các tùy chỉnh, hãy cân nhắc SharePoint Site Nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Sử dụng mẫu để tạo các loại site SharePoint khác nhau

Xem thêm thông tin

Đây là hành vi dự kiến. Không hỗ trợ OneDrive tùy chỉnh cho trang OneDrive thư viện mới. Một số kịch bản tùy chỉnh bao gồm: 

  • Cấu hình kiểu nội dung

  • Sửa đổi cột cho thư viện

  • Thay đổi cài đặt lập phiên bản

  • Thêm ứng dụng (ngoại trừ Danh sách Microsoft)

  • Tạo site con 

Để biết thêm thông tin về các thay đổi trong trải nghiệm trình duyệt OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy xem Blog OneDrive.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập Microsoft Community.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×