Bạn muốn họp trực tuyến ở đâu?

Bạn có thể chọn nếu bạn muốn dùng chung một không gian họp hoặc tạo một không gian mới cho từng cuộc họp và tùy chỉnh nếu cần thiết.

Không gian họp mới (Tôi điều khiển quyền truy cập)

Đây là một cuộc họp mới có ID duy nhất và bạn có thể tùy chỉnh quyền truy cập như chọn diễn giả (những diễn giả có đầy đủ quyền điều khiển trong suốt cuộc họp), tắt tiếng của mọi người hoặc chặn việc chia sẻ video.

Mẹo: Cảnh báo—đây là một cuộc họp mới, vì vậy bạn cần tải lên nội dung hoặc đính kèm các tệp bạn muốn đưa vào.

Không gian họp riêng của tôi (ít bảo mật hơn)

Đây là không gian họp của riêng bạn, không gian này sẽ luôn có ID và quyền hạn giống nhau. Mọi nội dung bạn đính kèm như bản trình bày PowerPoint hoặc các bản phân phát sẽ tiếp tục được sử dụng trong cuộc họp cho tới khi bạn xóa bỏ chúng. Kiểu họp này phù hợp cho những cuộc họp định kỳ và không trang trọng cùng với đồng nghiệp và cho phép mọi người đăng nhập bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng quyền truy cập của diễn giả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×