Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể bắt đầu một hội thoại IM với bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo. Đây là cách thực hiện:

  1. Tìm nhóm trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc qua tìm kiếm.

  2. Hãy gõ nhẹ Thẻ Liên hệ cho nhóm.

  3. Gõ nhẹ biểu tượng IM, gõ tin nhắn của bạn và gõ nhẹ Gửi. IM của bạn sẽ đi đến những thành viên nào của nhóm đang trực tuyến.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×