Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể bắt đầu một hội thoại IM với bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo. Đây là cách thực hiện:

  1. Tìm nhóm trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc qua tìm kiếm.

  2. Hãy gõ nhẹ Thẻ Liên hệ cho nhóm.

  3. Gõ nhẹ biểu tượng IM, gõ tin nhắn của bạn và gõ nhẹ Gửi. IM của bạn sẽ đi đến những thành viên nào của nhóm đang trực tuyến.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×