We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Không phải vấn đề nào cũng có thể dễ dàng giải quyết được qua email hoặc tin nhắn tức thời (IM). Đôi khi, trò chuyện là cách nhanh hơn và tốt hơn để giải thích tình huống, có được giải pháp hoặc đưa ra quyết định. Từ Skype for Business, bạn có thể kiểm tra xem một hoặc nhiều liên hệ có sẵn sàng cho một cuộc gọi không, và có thể bắt đầu cuộc gọi hội thảo tức thì.

  1. Từ màn hình chính của Skype for Business, chọn lát xếp Liên hệ và trượt nhẹ xuống dưới hoặc bấm chuột phải vào từng liên hệ bạn muốn có mặt trong cuộc gọi hội thảo.

  2. Chọn Cuộc gọi từ các lệnh của ứng dụng hiển thị tự động.

  3. Lời mời của bạn sẽ hiển thị trên thiết bị của các liên hệ và họ sẽ tham dự cuộc gọi sau khi chấp nhận lời mời.

Nếu bạn muốn có thêm những người dự khác:

  1. Vuốt vào từ dưới cùng cửa sổ cuộc gọi hoặc bấm chuột phải và chọn Người dự.

  2. Chọn Mời thêm người, rồi nhập tên hoặc số điện thoại của liên hệ mà bạn muốn mời¹.

  3. Từ kết quả tìm kiếm, chọn tên hoặc số điện thoại bạn muốn, rồi chọn dấu cộng (+).

Nếu bạn chọn tên, thư mời sẽ được gửi đến liên hệ. Liên hệ đó sẽ gia nhập cuộc gọi sau khi chấp nhận lời mời. Nếu bạn chọn số điện thoại, hội thảo sẽ quay số cho liên hệ theo số điện thoại đó.

Cửa sổ cuộc gọi hiển thị nút micrô để tắt / bật tiếng của chính bạn và nút ống nghe để kết thúc cuộc gọi hội nghị. Để truy nhập lệnh khác trong suốt cuộc gọi, hãy vuốt từ phía dưới cùng của cửa sổ cuộc gọi hoặc bấm chuột phải rồi làm theo các bước sau.

Để thực hiện tác vụ này

Hãy làm như sau

Thêm video

Chọn Video > Bắt đầu video của tôi.

Ẩn dạng xem trước của bạn

Chọn Video > Ẩn dạng xem của tôi.

Chia sẻ dạng xem trước của bạn

Chọn Video> Hiển thị dạng xem của tôi.

Ngừng chia sẻ video của bạn

Chọn Video > Dừng video của tôi.

Rời khỏi video²

Chọn Video > Rời khỏi video.

Giữ cuộc gọi

Chọn Cuộc gọi > Giữ cuộc gọi.

Xem chia sẻ màn hình trong một phiên trình bày

Vuốt sang trái để xem nền. Nếu không có nền nhưng nội dung đang được chia sẻ, hãy chọn Trình bày > Hiện nền.

Ẩn chia sẻ màn hình trong một phiên trình bày

Chọn Trình bày > Ẩn nền

Trình bày nội dung

Chọn Đang trình bày > Chuyển ứng dụng sang trình bày. Bạn sẽ thấy thông báo rằng cuộc họp sẽ đóng trong Skype for Business và sẽ mở lại trong Skype for Business 2015 hoặc Skype for Business Web App. Sau đó, bạn có thể trình bày từ ứng dụng đó.


¹ Để mời liên hệ bằng cách gọi vào số điện thoại của họ, tài khoản Skype for Business của bạn phải được kích hoạt để dùng Enterprise Voice. Gọi đến một số điện thoại không sẵn dùng cho người dùng Microsoft 365.

² Tùy chọn Rời khỏi video dừng tất cả nguồn cấp video của bạn để bạn không nhìn thấy bất kỳ video nào của người dự nhưng bạn vẫn nghe thấy âm thanh của cuộc họp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×