Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thay thế đoạn văn bản này bằng điều khiển Carousel.

Cung cấp mô tả đầy đủ từ khóa, thân thiện của toàn bộ khóa học trong đoạn văn ngắn. Thông báo cho người dùng những gì họ sẽ tìm hiểu bằng cách xem toàn bộ khóa học và cách chúng sẽ được hưởng lợi.

Có gì trong khóa học này?

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN VIDEO 1>. Mô tả một hoặc hai dòng về những nội dung mà người dùng sẽ tìm hiểu bằng cách xem video cụ thể này (ví dụ như cách trả lời ý định). Lấy quyền; Không bắt đầu mô tả với "trong video này..."

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN VIDEO 2>. Mô tả một hoặc hai dòng.

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN VIDEO 3>. Mô tả một hoặc hai dòng.

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN VIDEO 4>. Mô tả một hoặc hai dòng.

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN VIDEO 5>. Mô tả một hoặc hai dòng.

  • <CHÈN NỐI KẾT ĐẾN> TÓM TẮT KHÓA HỌC. Một lời nhắc thân thiện với máy in của các điểm chính và các liên kết để biết thêm thông tin.

Bạn đã sẵn sàng để có hướng dẫn khác?

Xem mục < chèn liên kết tới chủ đề chương trình đào tạo ứng dụng > các khóa đào tạo về ứng dụng + phiên bản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×