Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu trong Whiteboard với thiết bị bảng MTR

Whiteboard cung cấp các tính năng khác nhau dựa trên việc MTR của bạn có được kết nối với thiết bị màn hình cảm ứng hay không.

Sử dụng bảng trắng trên thiết bị có màn hình cảm ứng

Hiện tại, bạn không thể chia sẻ bảng trắng trong khi đang sử dụng Microsoft Teams trên thiết bị có màn hình cảm ứng. Một người dự khác trong cuộc họp trước tiên phải chia sẻ bảng trắng.

Sau khi bảng trắng được chia sẻ lên màn hình cảm ứng, bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng phổ biến. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Các tính năng và chức năng của Bảng trắng.

Lưu ý: Hiện tại, chức năng này chỉ áp dụng cho các thiết bị MTR dựa trên Android. Chúng tôi đang làm việc để mở rộng chức năng cho các thiết bị MTR dựa trên Windows. 

Sử dụng bảng trắng trên thiết bị không phải màn hình cảm ứng

Nếu thiết bị MTR của bạn được kết nối với màn hình hoặc máy chiếu tiêu chuẩn, bạn sẽ có thể xem nhưng không thể tương tác với bảng trắng. Hiện tại, chức năng này bị hạn chế nhưng chúng tôi sẽ mang lại những cải tiến trong tương lai gần. 

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×