Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để bắt đầu một phiên cộng tác: 

  • Mở bảng trắng và chọn nút Chia sẻ bên cạnh tên bạn ở phía trên bên phải.

  • Bên dưới trường Gửi liên kết, nhập tên hoặc email của người dùng mà bạn muốn chia sẻ bảng trắng. Bạn có thể chia sẻ bảng trắng với nhiều người hoặc nhóm. 

  • Mọi người mà bạn mời sẽ nhận được email cảnh báo cùng với liên kết đến bảng trắng. Bảng của bạn cũng sẽ xuất hiện trong danh sách các bảng có sẵn của họ.

Chọn nút Chia sẻ ở phía trên bên phải.

Để thay đổi quyền bảng:

  • Bạn có thể gán các quyền chỉnh sửa hoặc chỉ đọc cho người dùng được mời. Theo mặc định, người dùng được mời có thể chỉnh sửa và đổi tên bảng, chia sẻ hoặc loại bỏ người dùng khác. Họ không thể xóa bảng hoặc xóa chủ sở hữu.

  • Để thay đổi quyền, hãy chọn biểu tượng Bút bên cạnh tên của một người. Trong danh sách thả xuống, bạn có thể chọn Có thể sửahoặc Có thể xem nếu bạn muốn cấp quyền chỉ đọc.

  • Chọn Sao chép liên kết để tạo liên kết mà bạn có thể chia sẻ trong email hoặc trong Microsoft Teams. Bạn cũng có thể cấp quyền chỉnh sửa cho người dùng cụ thể, người dùng có quyền truy nhập hiện có hoặc bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có liên kết này.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể cộng tác trên bảng trắng với những người khác trong tổ chức của mình. Khả năng cộng tác trên bảng trắng với khách bên ngoài tổ chức của bạn đã được lên kế hoạch cho bản phát hành trong tương lai.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×