Chủ đề liên quan
×
Giới thiệu về Microsoft Teams
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giới thiệu về Microsoft Teams

Bắt đầu với Cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Cuộc họp là một nơi cần thiết nơi công việc diễn ra trong Microsoft Teams — cho dù bạn đang tham gia một khách hàng quan trọng hoặc bắt kịp cuộc thảo luận nhóm.

Có ba phần cho một cuộc Teams:

 • Trước: Khi bạn tạo và gửi lời mời.

 • Trong thờigian : Khi tất cả mọi người họp.

 • Sau:Khi mọi người chia sẻ bản kết xuất và mục hành động.

Hãy dùng thử!

Dưới đây là những thông tin cơ bản về cách bắt đầu với cuộc họp trong Teams.

Trước cuộc họp

Tạo một cuộc họp và khám phá cách điều chỉnh các thiết đặt của bạn trước khi gia nhập một cuộc họp:

 1. Đi tới Lịch của bạn và chọn Cuộc họp mới.

 2. Thêm người vào lời mời, chẳng hạn như đồng nghiệp trong tổ chức của bạn hoặc khách bên ngoài.

 3. Thêm vị trí hoặc đặt địa điểm là cuộc họp trực tuyến.

 4. Nhập lịch công tác.

 5. Kiểm tra Trợ lý Lập lịch biểu đảm bảo thời gian đề xuất của bạn phù hợp với tất cả mọi người.

 6. Chọn tự động ghi âm cuộc họp trong trường hợp ai đó không thể thực hiện cuộc họp đó và chọn Gửi.

 7. Tham gia cuộc họp từ email, kênh, thiết bị di động hoặc lịch của bạn

 8. Chọn thiết đặt cuộc họp của bạn từ màn hình trước gia nhập, rồi chọn Tham gia ngay.

Trong một cuộc họp

Khám phá cách tương tác với người khác trong cuộc họp:

 • Tránh sự phiền toái khi nói chuyện với người khác và chọn Giơ cao tay của bạn để chia sẻ suy nghĩ của bạn.

 • Thêm câu hỏi của bạn vào cuộc trò chuyện trong cuộc họp để tránh gây gián đoạn cho diễn giả.

 • Chọn một React và chọn một sự lựa chọn thích hợp để thể hiện cảm nhận của bạn theo thời gian thực.

 • Chọn Chia sẻ để hiển thị bản trình bày, cửa sổ hoặc toàn bộ màn hình.

Sau cuộc họp

Ghé thăm lại tài liệu và theo dõi với mọi người sau khi cuộc họp kết thúc:

 • Đi đến lời mời dùng lịch của bạn để xem các tệp dùng chung, bản ghi cuộc họp hoặc bản chép lại.

 • Chia sẻ ghi chú hoặc mục hành động với nhóm của bạn.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Tham gia cuộc Teams họp

Mẹo cho cuộc Teams khác

Quản lý cuộc họp

Video đào tạo về Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×