Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể giữ các hội thoại không mong muốn ra khỏi Hộp thư đến của bạn bằng cách sử dụng tính năng Bỏ qua Hội thoại. Bỏ qua Cuộc hội thoại sẽ loại bỏ tất cả các thư liên quan đến hội thoại mà bạn chọn và chuyển thẳng các thư trong tương lai trong cuộc hội thoại sang thư mục Các mục Đã xóa của bạn.

Bạn có thể biết Hội thoại qua thuật ngữ chuỗi email. Hội thoại là chuỗi đầy đủ các email từ thư đầu tiên đến tất cả các thư trả lời. Các thư trong Hội thoại có cùng một chủ đề.

Ví dụ, khi bạn gửi thư cho một người và người đó trả lời một kết quả Cuộc hội thoại. Trong nhiều Cuộc hội thoại, có thể có nhiều thư trả lời qua lại, hoặc thậm chí nhiều người, tất cả đều trả lời các phần của Cuộc hội thoại.

Bỏ qua hội thoại

 1. Trong danh sách thư, chọn cuộc hội thoại hoặc bất kỳ thư nào trong hội thoại mà bạn muốn bỏ qua.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Xóa, chọn Bỏ qua Bỏ qua hội thoại .

  Bỏ qua hội thoại

  Nếu bạn đang làm việc từ thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Xóa, chọn Bỏ qua.

 3. Chọn Bỏ qua Cuộc hội thoại.

  Lưu ý:  Lệnh Bỏ qua Hội thoại ở bước 3 sẽ xuất hiện trong hộp thoại Bỏ qua Hội thoại. Hộp thoại này không xuất hiện nếu trước đó bạn đã chọn hộp kiểm Không hiển thị lại thông báo này.

Ngừng bỏ qua một cuộc hội thoại

Để ngừng bỏ qua một hội thoại, hãy làm như sau:

Lưu ý:  Bạn chỉ có thể khôi phục hội thoại đã bỏ qua nếu hội thoại đó vẫn sẵn dùng trong thư mục Các mục Đã xóa.

 1. Trong thư mục Các mục Đã xóa, chọn hội thoại mà bạn muốn khôi phục hoặc bất kỳ thư nào trong hội thoại đó. Theo mặc định, thư mục Các mục Đã xóa được sắp xếp theo ngày. Để thay đổi thành dạng xem Cuộc hội thoại, chọn Sắp xếp Theo, rồi chọn Cuộc hội thoại.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Xóa, chọn Bỏ qua Bỏ qua hội thoại .

  Bỏ qua hội thoại

 3. Chọn Dừng Bỏ qua Cuộc hội thoại.

  Cuộc hội thoại được chuyển trở lại Hộp thư đến của bạn. Các thư trong tương lai được chuyển đến Hộp thư đến của bạn.

  Lưu ý:  Lệnh Dừng Bỏ qua Hội thoại ở bước 3 sẽ xuất hiện trong hộp thoại Dừng Bỏ qua Hội thoại. Hộp thoại này không xuất hiện nếu trước đó bạn đã chọn hộp kiểm Không hiển thị lại thông báo này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×