Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng một số bố trí SmartArt, bạn có thể thêm bao nhiêu hình dạng như bạn muốn. Các bố trí khác chứa một số lượng hình cố định. Ví dụ: bố trí Mũi tên Ngang bằng trong kiểu Quan hệ được thiết kế để chỉ đại diện cho hai ý tưởng hoặc khái niệm đối diện và do đó chỉ hai hình có thể chứa văn bản.

Ảnh bố trí Mũi tên Ngang bằng

Nếu bạn muốn truyền tải nhiều hơn hai ý tưởng, hãy chuyển sang một bố trí có nhiều hơn hai hình sẵn dùng cho văn bản — chẳng hạn như bố trí Danh sách Có hình kim tự tháp. Hãy nhớ rằng việc thay đổi bố trí hoặc kiểu cho đồ họa SmartArt có thể làm thay đổi ý nghĩa rõ ràng của thông tin của bạn. Ví dụ, một bố trí hiển thị mũi tên hướng sang phải như bố trí: Tiến trình Cơ sở trong kiểu Tiến trình, có ý nghĩa khác với bố trí trong số hiển thị mũi tên được sắp xếp thành một vòng tròn, chẳng hạn như Bố trí Vòng tròn Liên tiếp trong kiểu Vòng tròn.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về đồ họa SmartArt cần dùng và cách bắt đầu sử dụng SmartArt, hãy xem Tìm hiểu thêm về đồ họa SmartArt.

Bạn có thể thêm và xóa bỏ hình dạng trong hầu hết các đồ họa SmartArt, và bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các hình dạng khác nhau, vì vậy bạn nên chọn một bố trí cung cấp hình biểu diễn trực quan tốt nhất cho dữ liệu của bạn.

Bảng sau đây thể hiện một số đồ họa SmartArt sẵn dùng. 

Giới hạn hình, lớp và mức cho danh sách

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Danh sách Khối Cơ bản

Ảnh bố trí Danh sách Khối Cơ bản

Không giới hạn.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Gấp mép

Ảnh bố trí Điểm nhấn có Ảnh Rẽ nhánh

Không giới hạn.

Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Liên tiếp

Không giới hạn.

Quy trình Chi tiết

Ảnh bố trí Tiến trình Chi tiết

Không giới hạn.

Danh sách đã Nhóm

Ảnh bố trí Danh sách đã Nhóm

Không giới hạn.

Danh sách có Cấu trúc phân cấp

Ảnh bố trí Danh sách có Cấu trúc phân cấp

Không giới hạn.

Danh sách Dấu đầu dòng Ngang

Ảnh bố trí Danh sách Dấu đầu dòng Ngang

Không giới hạn.

Danh sách Ảnh Ngang

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Ngang

Không giới hạn.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh

Ảnh bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh

Không giới hạn.

Danh sách Chú thích Ảnh

Hình ảnh bố trí Danh sách Chú thích Ảnh

Không giới hạn.

Danh sách Có hình kim tự tháp làm nền

Bố trí Danh sách Có hình kim tự tháp làm nền

Không giới hạn.

Tiến trình Phân đoạn

Ảnh bố trí Tiến trình Phân đoạn

Không giới hạn.

Danh sách Xếp chồng

Ảnh bố trí Danh sách Xếp chồng

Không giới hạn.

Cấu trúc phân cấp Bảng

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Bảng

Không giới hạn.

Danh sách Bảng

Ảnh bố trí Danh sách Bảng

Chỉ có hai cấp độ: một ý tưởng chính và các hình ở cấp độ thứ hai không giới hạn.

Danh sách Đích

Ảnh bố trí Danh sách Đích

Không giới hạn.

Danh sách Hình thang

Ảnh bố trí Danh sách Hình thang

Không giới hạn.

Danh sách Mũi tên Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Mũi tên Dọc

Không giới hạn.

Danh sách Khối Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Khối Dọc

Không giới hạn.

Danh sách Hộp Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Hộp Dọc

Không giới hạn.

Danh sách Dấu đầu dòng Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Dấu đầu dòng Dọc

Không giới hạn.

Danh sách Hình V Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Hình V Dọc

Không giới hạn.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Dọc

Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Dọc

Không giới hạn.

Danh sách có Hình ảnh Dọc

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Dọc

Không giới hạn.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho các quy trình

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Tiến trình Nhấn mạnh

Ảnh bố trí Tiến trình có Điểm nhấn

Không giới hạn.

Dòng xen kẽ

Ảnh bố trí Dòng Thay đổi

Không giới hạn.

Ruy-băng Mũi tên

Ảnh bố trí Dải băng Mũi tên

Tối đa hai ý tưởng.

Quy trình Rẽ nhánh Cơ bản

Ảnh bố trí Tiến trình Cong Cơ bản

Không giới hạn.

Quy trình Hình V dọc Cơ bản

Ảnh bố trí Tiến trình Hình V Cơ bản

Không giới hạn.

Quy trình Cơ sở

Bố trí Tiến trình Cơ sở

Không giới hạn.

Đường thời gian Cơ bản

Bố trí Đường thời gian Cơ bản

Không giới hạn.

Danh sách Hình V

Ảnh bố trí Danh sách hình V

Không giới hạn.

Quy trình Rẽ nhánh Vòng tròn

Hình ảnh bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Vòng tròn

Không giới hạn.

Quy trình Hình V Kín

Ảnh bố trí Tiến trình Hình V Kín

Không giới hạn.

Quy trình Hình mũi tên Liên tục

Ảnh bố trí Tiến trình Hình mũi tên Liên tục

Không giới hạn.

Quy trình khối liên tục

Ảnh bố trí Tiến trình Khối Liên tục

Không giới hạn.

Mũi tên Hội tụ

Ảnh bố trí Mũi tên Hội tụ

Không giới hạn.

Mũi tên Phân tán

Ảnh bố trí Mũi tên Phân nhánh

Không giới hạn.

Phương trình

Ảnh bố trí Phương trình

Không giới hạn.

Hình phễu

Ảnh bố trí Phễu

Tối đa ba ý tưởng trong hình phễu và một ý tưởng thứ tư bên dưới nó.

Hình bánh răng

Ảnh bố trí Hình bánh răng

Một ý tưởng chính và hai ý tưởng phụ thuộc. Văn bản mức ba cũng hiển thị.

Mũi tên Ngược chiều

Ảnh bố trí Mũi tên Ngược chiều

Hai ý tưởng.

Tiến trình Điểm nhấn có Hình ảnh

Ảnh bố trí Tiến trình Điểm nhấn có Hình ảnh

Không giới hạn.

Mũi tên Quy trình

Bố trí Mũi tên Tiến trình

Không giới hạn.

Danh sách Quy trình

Ảnh bố trí Danh sách Tiến trình

Không giới hạn.

Quy trình Rẽ nhánh Lặp lại

Ảnh bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Lặp lại

Không giới hạn.

Quy trình So le

Ảnh bố trí Tiến trình So le

Tối đa năm hình.

Mũi tên Hướng lên

Ảnh bố trí Mũi tên Hướng lên

Tối đa năm hình.

Quy trình Rẽ nhánh Thẳng đứng

Bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Thẳng đứng

Không giới hạn.

Phương trình Dọc

Ảnh bố trí Phương trình Dọc

Không giới hạn.

Quy trình Dọc

Bố trí Tiến trình Dọc

Không giới hạn.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho chu kỳ

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Vòng đời Cơ bản

Bố trí Vòng tròn Cơ bản

Không giới hạn.

Hình tròn Cơ bản

Ảnh bố trí Hình tròn Cơ bản

Tối đa bảy phân đoạn.

Hình vòng Cơ sở

Bố trí Hình vòng Cơ sở

Một ý tưởng chính với văn bản mức hai không giới hạn.

Vòng đời Khối

Ảnh bố trí Vòng tròn Khối

Không giới hạn.

Vòng đời Liên tục

Ảnh bố trí Vòng tròn Liên tiếp

Không giới hạn.

Ma trận Vòng tròn

Ảnh bố trí Ma trận Vòng tròn

Bốn ý tưởng có mô tả mức hai.

Hình vòng Phân tuyến

Ảnh bố trí Toả tròn Phân hướng

Một ý tưởng chính và các hình ở cấp độ thứ hai không giới hạn.

Vòng đời Đa hướng

Ảnh bố trí Vòng tròn Đa hướng

Không giới hạn.

Vòng tròn Vô hướng

Ảnh bố trí Vòng tròn Không có hướng

Không giới hạn.

Vòng tròn Hướng tâm

Ảnh bố trí Vòng tròn Hướng tâm

Một ý tưởng chính và các hình ở cấp độ thứ hai không giới hạn.

Biểu đồ Venn Hướng tâm

Ảnh bố trí Venn Hướng tâm

Một ý tưởng chính và các hình ở cấp độ thứ hai không giới hạn.

Vòng đời Phân đoạn

Ảnh bố trí Vòng tròn Phân đoạn

Tối đa bảy phân đoạn.

Vòng đời Văn bản

Ảnh bố trí Vòng tròn Văn bản

Không giới hạn.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho cấu trúc phân cấp

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Cấu trúc phân cấp

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp

Không giới hạn.

Cấu trúc phân cấp Ngang

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Ngang

Không giới hạn.

Cấu trúc phân cấp có Nhãn Ngang

Bố trí Phân cấp có Nhãn Ngang

Không giới hạn.

Cấu trúc phân cấp Có nhãn

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Có nhãn

Không giới hạn.

Sơ đồ Tổ chức

Bố trí Sơ đồ Tổ chức

Không giới hạn.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho mối quan hệ

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Số dư

Ảnh bố trí Cân bằng

Không giới hạn.

Mục tiêu Cơ sở

Bố trí Mục tiêu Cơ sở

Tối đa năm ý tưởng. Văn bản mức hai không giới hạn nhưng có thể chồng lấp.

Biểu đồ Venn Cơ sở

Bố trí Venn Cơ sở

Không giới hạn.

Hội tụ Hướng tâm

Bố trí Hội tụ Hướng tâm

Một ý tưởng chính với văn bản mức hai không giới hạn.

Mũi tên Cân bằng

Ảnh bố trí Mũi tên Ngang bằng

Hai ý tưởng.

Biểu đồ Venn Tuyến tính

Ảnh bố trí Venn Thẳng

Không giới hạn.

Mục tiêu Lồng nhau

Ảnh bố trí Mục tiêu Lồng nhau

Ba ý tưởng.

Danh sách Hướng tâm

Ảnh bố trí Danh sách Hướng tâm

Một ý tưởng chính và không giới hạn các ý tưởng phụ.

Biểu đồ Venn Xếp chồng

Ảnh bố trí Venn Xếp chồng

Tối đa bảy ý tưởng.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho mao

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Ma trận Cơ sở

Bố trí Ma trận Cơ sở

Bốn ý tưởng.

Ma trận Lưới

Ảnh bố trí Ma trận Lưới

Bốn ý tưởng.

Ma trận có Tiêu đề

Ảnh bố trí Ma trận có Tiêu đề

Một ý tưởng chính với bốn ý tưởng cấp hai.

Đầu trang

Giới hạn hình, lớp và mức cho các hình kim tự tháp

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình

Kim tự tháp Cơ sở

Bố trí Hình Kim tự tháp Cơ sở

Không giới hạn.

Kim tự tháp Đảo ngược

Ảnh bố trí Kim tự tháp Lộn ngược

Không giới hạn.

Kim tự tháp Phân đoạn

Ảnh bố trí Hình kim tự tháp Phân đoạn

Không giới hạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×