Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích, bạn có thể thấy thông báo xác định những thất bại tiềm thất về chức năng khi bạn lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt). Tài liệu này chứa các thông báo mà Bộ kiểm tra Tương thích đã tạo ra. Sử dụng thông tin bên dưới mỗi thông báo để xem điều gì khiến cho thông báo này xuất hiện và gợi ý về những hành động cần thực hiện.

Trong bài viết này

Lưu ý rằng tất cả các thông báo này cho biết rằng có điều gì đó "không khả dụng trong các phiên bản trước của PowerPoint." Bạn sẽ mất chức năng chỉnh sửa chỉ khi mở tệp trong phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ: nếu bạn lưu bản trình bày có định dạng Đồ họa SmartArt theo phiên bản PowerPoint cũ hơn, rồi mở tệp đó trong một số phiên bản PowerPoint cũ hơn, thì Đồ họa SmartArt sẽ được đổi thành ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn mở lại tệp trong phiên bản PowerPoint mới hơn mà không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với ảnh Đồ họa SmartArt đó, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa tệp của Đồ họa SmartArt.

Bạn không thể chỉnh sửa một số nội dung từ các phiên bản mới hơn của PowerPoint trong các phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ: hình dạng và văn bản có hiệu ứng mới sẽ được chuyển đổi thành ảnh (bitmap) trong một số phiên bản trước của PowerPoint để đảm bảo chúng trông giống nhau trong bản trình bày. Kết quả là bạn không thể thay đổi độ rộng đường, màu tô hay những khía cạnh khác của hình dạng và văn bản. Ngoài ra, sau khi văn bản được chuyển thành bitmap, mọi hoạt hình trên văn bản đó sẽ không xuất hiện trong khi trình bày.

Mẹo: Nếu bạn muốn sửa đổi Đồ họa SmartArt, hình dạng hoặc các đối tượng khác trong bản trình bày, hãy lưu bản sao của bản trình bày PowerPoint, rồi lưu bản sao dưới dạng tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt). Bằng cách đó, bạn có thể thực hiện thay đổi cho bản trình bày gốc của mình nếu Đồ họa SmartArt, hình dạng hoặc các đối tượng khác được chuyển đổi thành ảnh khi bạn lưu bản trình bày theo định dạng tệp của phiên bản cũ hơn.

Bản trình bày của bạn chứa đồ họa SmartArt không sẵn dùng trong các phiên bản Trước của PowerPoint

Để duy trì giao diện của Đồ họa SmartArt, ảnh đó được chuyển đổi thành hình ảnh mà bạn không thể chỉnh sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một Đồ họa SmartArt.

Nếu bạn lưu bản trình bày có chứa SmartArt dưới dạng tệp .ppt (tương thích với PowerPoint 97-2003), tệp Đồ họa SmartArt sẽ được chuyển đổi thành ảnh. Nếu bạn áp dụng định dạng cho ảnh trong khi đang sửa bản trình bày trong PowerPoint 2004 trở xuống thì ảnh sẽ không thể hoàn nguyên về hình có thể chỉnh sửa trong các phiên bản sau PowerPoint 2008.

Bản trình bày của bạn chứa một clip phương tiện nhúng không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint

Để đại diện cho clip phương tiện được nhúng của bạn, nó được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint. Đối tượng đa phương tiện sẽ được chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh. Bạn không thể phát hoặc chỉnh sửa đối tượng âm thanh hoặc phim sau khi bản trình bày được lưu theo định dạng tệp này.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một clip phương tiện được nhúng.

Liên kết âm thanh hoặc phim thay vì nhúng.

Bản trình bày của bạn có chứa các hiệu ứng hoạt hình trên một bố trí tùy chỉnh không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint

Khi bạn thêm hiệu ứng hoạt hình vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh, thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình được thêm vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh.

Khi lưu dưới dạng phiên bản cũ hơn, PowerPoint động thay đổi chỗ dành sẵn thành chỗ dành sẵn mặc định không có hoạt hình.

Thay đổi chỗ dành sẵn thành một hộp văn bản hoặc thành hình dạng và áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho nó.

Bản trình bày của bạn chứa hoạt hình trên một hình dạng, chẳng hạn như đồ họa SmartArt, không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint

Khi bạn áp dụng một số hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng, và sau đó lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp của phiên bản PowerPoint trước đó, hiệu ứng hoạt hình của bạn có thể không được nhìn thấy. Điều này là do hoạt hình được kết nối với văn bản hoặc hình dạng vốn đã được chuyển thành ảnh.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho một hình dạng sẽ không sửa được (ví dụ: Đồ họa SmartArt ).

Khi lưu dưới dạng phiên bản cũ hơn, PowerPoint động thay đổi chỗ dành sẵn thành chỗ dành sẵn mặc định không có hoạt hình.

Thay đổi đối tượng thành ảnh động bằng cách làm như sau:

  1. Chọn hình dạng trên trang chiếu.

  2. Bấm chuột phải vào hình dạng và chọn Lưu dưới dạng Ảnh.

  3. Sau khi lưu, trên menu Chèn , hãy dùng lệnh Ảnh để dẫn hướng đến ảnh của bạn, rồi bấm Chèn.

  4. Áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho ảnh.

  5. Giờ đây, bạn có thể loại bỏ Đồ họa SmartArt gốc khỏi trang chiếu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×