Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hãy dùng BINOM.DIST trong các vấn đề có số lượng kiểm định hoặc phép thử ấn định khi kết quả của bất kỳ phép thử nào chỉ là thành công hay thất bại, khi các phép thử là độc lập và khi xác suất thành công không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm. Ví dụ, BINOM.DIST có thể tính toán xác suất rằng hai trong số ba em bé tiếp theo là bé trai.

Cú pháp

BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Cú pháp hàm BINOM.DIST có các đối số sau đây:

 • Number_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong các phép thử.

 • Trials     Bắt buộc. Số phép thử độc lập.

 • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là ĐÚNG thì BINOM.DIST trả về hàm phân bố lũy tích, là xác suất có nhiều nhất number_s thành công; nếu SAI, nó trả về hàm khối xác suất, là xác suất có number_s thành công.

Chú thích

 • Number_s và phép thử bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu number_s, phép thử hay probability_s không phải dạng số, BINOM.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu number_s < 0 hoặc number_s > phép thử, BINOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1, BINOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm khối xác suất nhị thức là:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

  là COMBIN(n,x).

  Phân bố nhị thức lũy tích là:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

6

Số lần thành công trong các phép thử

10

Số phép thử độc lập

0,5

Xác suất thành công của mỗi phép thử

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BINOM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Xác suất thành công của chính xác 6 trong số 10 phép thử.

0,2050781

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×