We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn cho Microsoft 365 được vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc, hãy xem bảng dưới đây để biết thông tin về cách cài đặt Office.

Bạn muốn làm gì?

Xem chủ đề này

Cài đặt Office trên PC

Cài đặt Office với Microsoft 365 vận hành bởi 21Vianet

Cài đặt Office trên máy Mac

Cài đặt Office 2016 cho Mac với Microsoft 365 vận hành bởi 21Vianet

Nâng cấp Office

Microsoft 365 vận hành bởi 21Vianet: làm thế nào để tôi nhận được các ứng dụng Office 2016 mới?

Thiết lập thiết bị di động

Thiết lập thiết bị di động cho Office 365 được vận hành bởi 21Vianet

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×