Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thay đổi cài đặt trả lời mặc định được hiển thị khi bạn mở thư.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với những gì bạn thấy, có thể bạn đang sử dụng phiên bản Outlook trên web. Hãy thử xem Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Soạn và trả lời.

 3. Bên dưới Trả lời hoặc Trả lời tất cả, chọn câu trả lời mặc định khi bạn trả lời từ ngăn đọc:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt Thiết đặt >Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, chọn Thư > Tự động xử lý > Cài đặt trả lời.

 3. Trong Cài đặt Trả lời, chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

 4. Chọn Lưu.

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp email trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×