Bạn có thể thay đổi cài đặt trả lời mặc định được hiển thị khi bạn mở thư.

Lưu ý: Nếu các hướng dẫn không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể đang sử dụng phiên bản Outlook trên web cũ hơn. Hãy thử hướng dẫn dành cho Outlook cổ điển trên web.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Soạn và trả lời.

 3. Bên dưới Trả lời hoặc Trả lời tất cả, chọn câu trả lời mặc định khi bạn trả lời từ ngăn đọc:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt Cài đặt >Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, chọn Thư > Tự động xử lý > Cài đặt trả lời.

 3. Trong Cài đặt Trả lời, chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

 4. Chọn Lưu.

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×