Các chứng chỉ được lưu trữ trên thiết bị ở đâu?

Trên iOS, các chứng chỉ được lưu trữ trong chuỗi nhà phát hành. Trên Android, chúng được lưu trữ trong chuỗi hệ thống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×